Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady dne 04.03.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 161 06.03.2008 Žádost společnosti Febiofest s. r. o. o souhlas s umístěním reklamních poutačů v rámci mezinárodního filmového festivalu Febiofest na pěší zóně Anděl ve dnech 12. 3. - 5. 4. 2008
7 162 06.03.2008 Žádost o souhlas s konáním 9. ročníku benefiční sbírkové kampaně "Akce cihla" na pěší zóně Anděl ve dnech 5. 5. - 18. 7. 2008
7 163 06.03.2008 Vyúčtování grantových darů udělených v roce 2007 v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika"
7 164 06.03.2008 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 3/69/2008, bod I. 5. ze dne 29. 1. 2008
7 165 06.03.2008 Příkazní smlouva o zajišťování správy podílového domu - Grafická 30/2337, k. ú. Smíchov
7 166 06.03.2008 Mandátní smlouva o správě nemovitosti podílového domu Zborovská 6/1200, k. ú. Smíchov
7 167 06.03.2008 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 628/56 - 61, k. ú. Košíře a části pozemku parc. č. 628/32, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy - pozemky pod garážemi
7 168 06.03.2008 Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1798/109 a 1796/2, k. ú. Hlubočepy a k tíži objektu čp. 1173 na parc. č. 1796/18, k. ú. Hlubočepy vše ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
7 169 06.03.2008 Rozpočtové opatření od 22. 2. 2008 do 25. 2. 2008
7 170 06.03.2008 Plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 v roce 2008
7 171 06.03.2008 Vyúčtování grantů za r. 2007 Místo pro život a ekologické programy
7 172 06.03.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 1997 s MUDr. Janou Chlupovou
7 173 06.03.2008 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
7 174 06.03.2008 Návrh na podání žaloby na vyklizení bytu
7 175 06.03.2008 Nabídka uvolněného bytu pro potřeby LSPP Motol
7 176 06.03.2008 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 3/69/2008, bod II.6. ze dne 29. 1. 2008
7 177 06.03.2008 Návrh na zrušení výpovědi z nájmu bytu
7 178 06.03.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
7 179 06.03.2008 Návrh na uzavření nových nájemních smluv v domě na adrese Vrázova 513/9, Praha 5
7 180 06.03.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4963/1, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 45