Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady dne 19.02.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
6 144 21.02.2008 Informace o uzavřených nájemních smlouvách za rok 2007
6 145 21.02.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
6 146 21.02.2008 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
6 147 21.02.2008 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2007 dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
6 148 21.02.2008 Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 781, k. ú. Košíře ve vlastnictví BENTRANS - PLUS s. r. o. za část pozemku parc. č. 2021/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
6 149 21.02.2008 Návrh smlouvy o dílo na likvidaci křídlatky a bolševníku velkolepého na území MČ Praha 5
6 150 21.02.2008 NP - Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 - Smíchov, LUKAS, k. s., pronájem + souhlas s uváděním sídla
6 151 21.02.2008 Koncert k výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové na Bertramce
6 152 21.02.2008 Jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
6 153 21.02.2008 Protokol o výsledku kontroly JPD 3, provedené pracovníky MHMP na místě projektu a 5. monitorovací zpráva - JPD 3 - projekt Vzdělávací procesy s inovací pedagogické práce za období 1. 11. 2007 - 31. 1. 2008
6 154 21.02.2008 Zpráva ze služební cesty na jednání VMČO při SMOČR v Opavě
6 155 21.02.2008 Záměr zadání veřejné zakázky "Úklid černých skládek ve vymezených lokalitách MČ P5"
6 156 21.02.2008 Vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby "Oprava Tilleho náměstí, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 - Barrandov, včetně vybudování stanoviště podzemních kontejnerů"
6 157 21.02.2008 Návrh na podání výpovědi společnosti TEST, s. r. o., která zajišťuje pravidelný úklid a zimní údržbu pěší zóny Anděl
6 158 21.02.2008 Žádost o prodloužení lhůty zaplacení kupní ceny z kupních smluv č. 77/0/OOA/07 a 78/0/OOA/07
6 159 21.02.2008 B. j. 715/4 v domě č. p. 715 Zborovská 36 - revokace části usnesení RMČ č. 5/123/2008 z 12. 2. 2008
6 160 21.02.2008 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben a nákup koně pro hlídkovou činnost