Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady dne 12.02.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 112 14.02.2008 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti informatiky pro rok 2008
5 113 14.02.2008 Vyúčtování grantů v oblasti informatiky za rok 2007
5 114 14.02.2008 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídla firmy budoucího podnájemce - žadatel - LALASA, s. r. o.
5 115 14.02.2008 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4921/1 a 4921/2, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - dorovnání majetkoprávních vztahů
5 116 14.02.2008 Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3719/3 a 3719/4, k. ú. Smíchov- dořešení majetkoprávních vztahů
5 117 14.02.2008 Klikatá 1238/90c - pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí administrativní budovy, NP č. 103 o výměře 10,35 m2 a NP č. 104 o výměře 9,90 m2
5 118 14.02.2008 Č. p. 415 Újezd 15 - přímý prodej bytových jednotek č. 415/11 a 415/27 včetně zastavěného pozemku parc. č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 oprávněným nájemcům bytů
5 119 14.02.2008 Č. p. 395 Malátova 13 - přímý prodej bytové jednotky č. 395/6 včetně zastavěného pozemku parc. č. 117, k. ú. Smíchov, Praha 5 oprávněným nájemcům bytu
5 120 14.02.2008 Č. p. 683 a č. p. 682, Machatého č. o. 10 a č. o. 8, se zastav. pozemky parc. č. 942/64, 942/63, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 683/07
5 121 14.02.2008 Č. p. 64, Na Bělidle č. o. 3 se zastav. pozemkem parc. č. 382/1, k. ú. Smíchov -zrušení části usnesení RMČ Praha 5 ze dne 20. 12. 2006
5 122 14.02.2008 Č. p. 999, Na Bělidle, č. o. 11 se zastavěným pozemkem parc. č. 412 a souvis. pozemkem parc. č. 413, k. ú. Smíchov- prodej bytových jednotek dle Zásad a zák. 72/1994 Sb.
5 123 14.02.2008 Č. p. 715, Zborovská , č. o. 36 se zastaveným pozemkem parc. č. 170, k. ú. Smíchov- doplnění usn. RMČ ze dne 26. 9. 2007
5 124 14.02.2008 NP Na Konvářce - parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, Ing. Markéta Lanzová, neplacení nájemného
5 125 14.02.2008 NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 - Smíchov, ČSOB Pojišťovna, a. s., souhlas s podnájmem
5 126 14.02.2008 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
5 127 14.02.2008 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
5 128 14.02.2008 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace
5 129 14.02.2008 Podpora celosvětové kampaně "Vlajka pro Tibet"
5 130 14.02.2008 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 030/OSS/07 na zajištění servisu a oprav zdvihacích zařízení ( výtahů ) v administrativních budovách Úřadu MČ Praha 5
5 131 14.02.2008 Bezplatný pronájem zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu MČ Praha 5 ve prospěch Šachového klubu Smíchov za účelem organizování šachových turnajů v roce 2008
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 32