Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady dne 18.12.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
44 1628 20.12.2007 Personální záležitosti
44 1629 20.12.2007 Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
44 1630 20.12.2007 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Ing. Martinem Dvořákem, stavebníkem bytu č. 5 v domě Franty Kocourka, č. p. 96, č.o. 10, k. ú. Smíchov, P5 a Bytovým družstvem Franty Kocourka 10 jako vedlejším účastníkem
44 1631 20.12.2007 Č. p. 415 Újezd 15 - záměr přímého prodeje bytové jednotky 415/27 včetně zastavěného pozemku parc.č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 oprávněnému nájemci bytu
44 1632 20.12.2007 Č. p. 415 Újezd 15 - záměr přímého prodeje bytové jednotky 415/11 včetně zastavěného pozemku parc. č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 oprávněnému nájemci bytu
44 1633 20.12.2007 Č. p. 395, Malátova , č. o. 13 s pozemkem parc. č. 117, k. ú. Smíchov - záměr prodeje bytové jednotky 395/6
44 1634 20.12.2007 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 123. 297, 00 Kč
44 1635 20.12.2007 Lenora prodej objektu čp. 39 se zast. pozemkem parcel. č. 39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k.ú. Houžná
44 1636 20.12.2007 Na Bělidle 42/65 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 45 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 22.500,- Kč ročně
44 1637 20.12.2007 Rozdělení 4CD - kompletů výběru z festivalů autorského šansonu
44 1638 20.12.2007 Zproštění mlčenlivosti advokátní kanceláře Mgr. Ireny Lazurové
44 1639 20.12.2007 Navýšení kapacity školní družiny Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
44 1640 20.12.2007 Změny platových výměrů v průběhu roku 2008 ředitelek/ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 podle "Pravidel"
44 1641 20.12.2007 Zásady Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2008
44 1642 20.12.2007 Prodloužení smlouvy na realizaci společného prodeje domů dle zákona 72/94 Sb., týkající se domů s podílovým vlastnictvím MČ Praha 5 a podílovým vlastnictvím bytových družstev
44 1643 20.12.2007 Č. p. 627 a č. p. 628, Dreyerova č. o. 5 a č. o. 7, se zastav. pozemky parc. č. 1020/36, 1020/35, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 627/09
44 1644 20.12.2007 Prodej bytové jednotky č. 867/14 v domě č. p. 867 Gabinova 9
44 1645 20.12.2007 Provedení veřejné zakázky s názvem "Outsourcing centrální spisovny Úřadu městské části Praha 5" podle § 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
44 1646 20.12.2007 Kontrola plnění usnesení Praha 5
44 1647 20.12.2007 Den podnikatelů Prahy 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 43