Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

43. zasedání rady dne 11.12.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
43 1607 14.12.2007 Prodloužení činnosti bezplatné poradny pro občany MČ Praha 5
43 1608 14.12.2007 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 112. 714, 00 Kč
43 1609 14.12.2007 Cetyňská 8, prodej bytového domu čp. 261, se zastavěným pozemkem parcel. č. 577, k. ú. Košíře, Praha 5
43 1610 14.12.2007 Informace o změnách v daňové a účetní legislativě od 1. 1. 2008
43 1611 14.12.2007 Žádost o stanovisko k prodeji ( event. k pronájmu ) části pozemku parc. č. 890/1, k. ú. Hlubočepy
43 1612 14.12.2007 Ostrovského 2/33 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 22 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 11.000,- Kč ročně
43 1613 14.12.2007 Revokace usnesení 29/1043/2007 ze dne 14. 8. 2007 na uzavření podnájemní smlouvy mezi ředitelem ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5-Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 a společností Little Bear Preschool s. r. o na provozování soukromé anglické mateřské školy
43 1614 14.12.2007 Finanční příspěvek na údržbu krojů a rekvizit tanečního souboru JARO
43 1615 14.12.2007 NP Zubatého 10/330, Praha 5 - Smíchov, ACTHERM, s. r. o., uzavření Dohody o odepisování technického zhodnocení
43 1616 14.12.2007 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
43 1617 14.12.2007 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na základě rozhodnutí soudu
43 1618 14.12.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Novostavba bytového domu se stomatologickou klinikou"Měchurka" na pozemku č. parc. 1441 k. ú. Košíře
43 1619 14.12.2007 Prodloužení dohody o pracovní činnosti Denise Horké - Galerie Portheimka
43 1620 14.12.2007 NP 101, č. p. 715, Zborovská, č. o. 36, s pozemkem parc. č. 170, k. ú. Smíchov
43 1621 14.12.2007 Č. p. 809 , Štěpařská č. o. 24, se zastav. pozemkem parc. č. 942/103, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 809/52
43 1622 14.12.2007 Zadání veřejné zakázky: "Sportovní centrum Barrandov v Praze 5, 1.etapa - Aquacentrum - dodatečné stavební práce"
43 1623 14.12.2007 Provedení dodatečných stavebních prací k veřejné zakázce "Rekonstrukce objektu Mrázovka 964/11, Praha 5 - Smíchov na bytové jednotky"
43 1624 14.12.2007 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 17/559/2007 ze dne 24. 4. 2007 - návrh na navýšení finančních prostředků pro o. s. Progressive
43 1625 14.12.2007 Změny v zajištění Lékařské služby první pomoci v hlavním městě Praze v roce 2008
43 1626 14.12.2007 Revokace usnesení - Návrh darovací smlouvy pro kronikáře MČ Praha 5 PhDr. H. Schreibera
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 21