Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

42. zasedání rady dne 04.12.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
42 1559 06.12.2007 Zřízení platebních terminálu pro bezhotovostní platby
42 1560 06.12.2007 Dodatek č. 3 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u společnosti Allianz pojišťovna, a. s. č. 09/OHS/02
42 1561 06.12.2007 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3448; 3449/1, 2, 3; 3449/4; 3461/5; 3464/8; 4875/11, 12; 3459/4; 3461/6 ; 3447/2 a části pozemku parc. č. 4875/13, k. ú. Smíchov
42 1562 06.12.2007 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 32/1180/2007 ze dne 11. 9. 2007 - Týden nevládních a neziskových organizací na pěší zóně Anděl ve dnech 1. 10. - 6. 10. 2007 za podpory hl. m. Prahy
42 1563 06.12.2007 Organizační změna odboru sociálního Úřadu městské části Praha 5
42 1564 06.12.2007 Plzeňská 210, záměr prodeje id. 2/3 domu čp. 2576 k.ú. Smíchov spoluvlastníku
42 1565 06.12.2007 Švédská 39, záměr prodeje objektu bez čp. samoobsluhy a kanceláří s pozemkem parcel. č. 3361 a částí pozemku 3366 u čp. 107, k.ú. Smíchov
42 1566 06.12.2007 Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a prodeji pozemků pro výstavbu "Polyfunkčního objektu Mlynářka"
42 1567 06.12.2007 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
42 1568 06.12.2007 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
42 1569 06.12.2007 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
42 1570 06.12.2007 Změna termínu dokončení veřejné zakázky malého rozsahu "Statické zajištění nemovité kulturní památky SALA TERRENA, Na Popelce, Praha 5"
42 1571 06.12.2007 NP Na Bělidle 42/65, Praha 5 - Smíchov, Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda, kompenzace ušlého nájemného
42 1572 06.12.2007 NP Lidická 40/291, Praha 5 - Smíchov, Josef Tříska, zpětvzetí výpovědi z nájmu
42 1573 06.12.2007 NP Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5 - Košíře, Václav Flegl, záměr pronájmu
42 1574 06.12.2007 Úprava závazného ukazatele "odpisy" pro rok 2007 v ZŠ
42 1575 06.12.2007 Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2007 v ZŠ
42 1576 06.12.2007 Organizační opatření k využití loga Městské části Praha 5 při činnosti Úřadu městské části Praha 5
42 1577 06.12.2007 Štefánikova 12/68, k. ú. Smíchov - uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 116/OSM/00 uzavřené se společností Národní dům PRAHA s. r. o. dne 9. 6. 2000 ve znění pozdějších dodatků
42 1578 06.12.2007 Štefánikova 4/281, k. ú. Smíchov - uzavření nájemní smlouvy se společností UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Na Příkopě 858/20, Praha 1, IČ: 64948242 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48