Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

40. zasedání rady dne 20.11.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1487 22.11.2007 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 na r. 2008 "Místo pro život a ekologické programy"
40 1488 22.11.2007 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
40 1489 22.11.2007 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
40 1490 22.11.2007 Nabídka uvolněného bytu vybranému žadateli
40 1491 22.11.2007 Žádost o stanovisko k pronájmu, případnému prodeji pozemků parc. č. 3763/2 a 3761/2, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - dorovnání majetkoprávních vztahů
40 1492 22.11.2007 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 955/64, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku P 5 s. p. v likvidaci
40 1493 22.11.2007 Žádost o stanovisko ke směně spoluvlastnických podílů pozemků MHMP a rodiny Boháčových vše v k. ú. Smíchov dle přiloženého seznamu
40 1494 22.11.2007 Záměr vybudování nástaveb bytových jednotek na objektech Zahradníčkova 1119/4, 1120/6, 1121/8, 1122/10, 1123/12, 1124/14, 1125/16, 1126/18, a 1127/20 a Lumiérů 453/13, 454/15, 455/17, 238/19, 238/21, 451/20 a 452/22
40 1495 22.11.2007 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na jejich obnovu na r. 2008
40 1496 22.11.2007 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro podporu kultury a umění na rok 2008
40 1497 22.11.2007 Č. p. 632 a č. p. 631, Pražského č. o. 35 a č. o. 33, se zastav. pozemky parc. č. 1020/32, 1020/31, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 632/19
40 1498 22.11.2007 Předvánoční dětské dopoledne na Praze 5
40 1499 22.11.2007 Elišky Peškové 17/741 - uzavření nájemní smlouvy s Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300 na pronájem NP o celkové výměře 124 m2 za nájemné ve výši 1.550,- Kč/m2/rok, tj. 192.200,- Kč bez DPH
40 1500 22.11.2007 Návrh darovací smlouvy pro kronikáře MČ Praha 5 PhDr. H. Schreibera
40 1501 22.11.2007 Prodej bytové jednotky č. 863/06 v domě č. p. 863 Gabinova 1
40 1502 22.11.2007 Záměr prodeje nemovitosti č. p. 2859 Na Loužku č. o. 2, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1388/2,1388/3 a 1388/1, k. ú. Smíchov Občanskému sdružení ADRA
40 1503 22.11.2007 Lenora záměr prodeje objektu čp. 39 se zast. pozemkem parcel. č. 39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k. ú. Houžná
40 1504 22.11.2007 Návrh na zadání vypracování zadávací projektové dokumentace pro veřejnou zakázku Rekonstrukce dvou tělocvičen a přístavba hygienického a sociálního zázemí v ZŠ Kořenského 10
40 1505 22.11.2007 Návrh na přijetí peněžitého daru od Československé obchodní banky
40 1506 22.11.2007 NP - žádost Bytového družstva Kmochova 2148/12 na podání výpovědi z nájmu NP v uvedeném domě nájemci Divadelnímu spolku Kováček
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 45