Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady dne 06.11.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1413 08.11.2007 Doplnění článku V. části B "Zásad pronájmu obecních bytů"
38 1414 08.11.2007 Prodloužení nájmu 20-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov
38 1415 08.11.2007 Záměr prodeje prodejny tabákových výrobků a tisku se zastavěným pozemkem parcel. č. 2472/9, k. ú. Smíchov, Peroutkova 2, Praha 5
38 1416 08.11.2007 NP - Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, ERATO, s. r. o., snížení nájemného
38 1417 08.11.2007 NP Na Hutmance , Praha 5 - Jinonice, pronájem na základě vyvěšení
38 1418 08.11.2007 Vyhodnocení studie "Analýza dopravy v klidu a pasport parkovacích stání na místních komunikacích na vybraném území MČ P5" a návrh dalšího postupu
38 1419 08.11.2007 Arbesovo nám. 13/782 - odstoupení od nájemní smlouvy č. 86/0/OOA/06 uzavřené dne 20. 10. 2006 se společností PECO, spol. s r. o., se sídlem Mokropeská 1356, Černošice, IČ: 62954113 zastoupená Františkem Pechem, jednatelem dle článku V. odst. 3 smlouvy
38 1420 08.11.2007 Plzeňská 76/470 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 7 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 3.500,- Kč ročně
38 1421 08.11.2007 Vltavská 28/277 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 63 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 31.500,- Kč ročně
38 1422 08.11.2007 Č. p. 610 a č. p. 611, Pražského č. o. 25 a č. o. 27, se zastav. pozemky parc. č. 1020/64, 1020/63, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 611/15
38 1423 08.11.2007 Č. p. 653 a č. p. 653, Renoirova č. o. 18 a č. o. 20, se zastav. pozemky parc. č. 1020/6, 1020/7, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 653/04
38 1424 08.11.2007 Č. p. 2398 , U Šalamounky č. o. 7, se zastav. a souvis. pozemkem parc. č. 2478/1 a parc. č. 2478/2, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2398/1
38 1425 08.11.2007 Č. p. 809 , Štěpařská č. o. 24, se zastav. pozemkem parc. č. 942/103, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 809/07
38 1426 08.11.2007 Č. p. 783 a č. p. 784, Krškova č. o. 15 a č. o. 13, se zastav. pozemky parc. č. 942/7, 942/8, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 784/07
38 1427 08.11.2007 Č. p. 809 , Štěpařská č. o. 24, se zastav. pozemkem parc. č. 942/103, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 809/42
38 1428 08.11.2007 Nákup měřicího modulu k monitorovacímu systému na JIP I. chirurgické kliniky FN v Motole
38 1429 08.11.2007 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
38 1430 08.11.2007 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
38 1431 08.11.2007 Ostatní záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
38 1432 08.11.2007 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 35/1338/2006, bod I. 1. týkajícího se podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 711, odst. 2b) Obč. zák. na Ivetu Höschlovou, dosud bytem Pražského 608/21, Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28