Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

34. zasedání rady dne 02.10.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1259 05.10.2007 Firma Telofónica O2 Czech Republic, a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 298/2 a 298/4, k. ú. Motol
34 1260 05.10.2007 Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 151/11 včetně nemovitosti č. p. 1571, k. ú. Stodůlky ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole za pozemky v areálu Motolské nemocnice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
34 1261 05.10.2007 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
34 1262 05.10.2007 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
34 1263 05.10.2007 Kartouzská 6/204 - uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 uzavřené dne 19. 5. 2006 se společností Medifin s. r. o., Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ: 62416804 na pronájem části objektu Kartouzská 6/204 s účinností od 2. 10. 2007
34 1264 05.10.2007 Úklid chodníků v katastrální území Smíchov, Košíře - návrh členů pro jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku
34 1265 05.10.2007 Č. p. 638 a č. p. 637, Pražského č. o. 30 a č. o.32, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26, 1020/25, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 637/13
34 1266 05.10.2007 Č. p. 122,Stroupežnického č. o. 11 , se zastav. pozemkem parc. č. 2890, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 122/3
34 1267 05.10.2007 Č. p. 683 a č. p. 682, Machatého č. o. 10 a č. o. 8, se zastav. pozemky parc. č. 942/64, 942/63, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 683/11
34 1268 05.10.2007 Č. p. 635 a č. p. 636, Pražského č. o. 36 a č. o.34, se zastav. pozemky parc. č. 1020/28, 1020/27, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 636/07
34 1269 05.10.2007 Č. p. 89, K Dalejím č. o. 2, se zastav. pozemkem parc. č. 1285, k. ú. Hlubočepy - zrušení usnesení RMČ
34 1270 05.10.2007 Č. p. 639 a č. p. 640, Dreyerova č. o. 11 a č. o. 13, se zastav. pozemky parc. č. 1020/24, 1020/23, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 640/07
34 1271 05.10.2007 Č. p. 638 a č. p. 637, Pražského č. o. 30 a č. o. 32, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26, 1020/25, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 638/12
34 1272 05.10.2007 Č. p. 1357,Matoušova č. o. 8 , se zastav. pozemkem parc. č. 60, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 1357/1
34 1273 05.10.2007 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben a strážníků MP
34 1274 05.10.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k úpravě směrné části ÚPn č. U 532 Podbělohorská, na pozemcích č. parc. 4261/5, 4261/6, 4261/10 k. ú. Smíchov
34 1275 05.10.2007 NP Vrchlického 4/504, Praha 5 - Košíře, Kordas Light, s. r. o., pronájem
34 1276 05.10.2007 NP Jindřicha Plachty 17/986, Praha 5 - Smíchov, CENTRA, a. s., pronájem
34 1277 05.10.2007 NP Bozděchova 9/637, Praha 5 - Smíchov, CENTRA, a. s., pronájem
34 1278 05.10.2007 NP Vrchlického 47/483, 49/482, 51/479, Praha 5 - Košíře, AREA TZB, a. s., pronájem
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 34