Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady dne 26.09.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
33 1181 01.10.2007 Personální záležitosti
33 1182 01.10.2007 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě č. 176/0/KTA/06 s firmou SADOVNICTVÍ HARVÁNEK A SPOL., spol. s r. o.
33 1183 01.10.2007 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě č. 175/0/KTA/06 s firmou Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb
33 1184 01.10.2007 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě č. 162/0/KTA/06 s firmou CENTRA, a. s.
33 1185 01.10.2007 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy, která je součástí Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
33 1186 01.10.2007 Pověření k dočasnému řízení Zdravotnického zařízení Smíchov
33 1187 01.10.2007 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 100. 425,00 Kč
33 1188 01.10.2007 Žádost o stanovisko k prodeji id.4/6 pozemku parc. č. 578/2, k. ú. Smíchov a id. 8/128 pozemku parc. č. 1475/406, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku P5 s. p. v likvidaci
33 1189 01.10.2007 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1198/2, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - výběrové řízení
33 1190 01.10.2007 Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2007 shodně s návrhy výběrových komisí správních firem za účasti pracovníka OSM a RMČ
33 1191 01.10.2007 Firma SITEL spol. s r. o. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 792/1, k. ú. Jinonice
33 1192 01.10.2007 Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 174/3 a části pozemku parc. č. 209/1, k. ú. Jinonice
33 1193 01.10.2007 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu části pozemku parc. č. 267, k. ú. Jinonice
33 1194 01.10.2007 Svornosti 1/1497 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 132 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 66.000,- Kč ročně
33 1195 01.10.2007 Plzeňská 209A/442 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 14 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 7.000,- Kč ročně
33 1196 01.10.2007 U Královské louky 5/918 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 90 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 45.000,- Kč ročně
33 1197 01.10.2007 Záměr realizace programu časné resuscitace s defibrilací na MČ Praha 5
33 1198 01.10.2007 Prodej rozestavěného půdního bytu do vlastnictví v domě č. p. 81, Zborovská 58, k. ú. Malá Strana
33 1199 01.10.2007 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 706 Obč. zák.
33 1200 01.10.2007 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící dle ust. § 700 Obč. zák.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 78