Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady dne 11.09.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
32 1157 13.09.2007 Návrh odpovědi na petici občanů, v které požadují umístění zpomalovacích prahů v ul. Grussova
32 1158 13.09.2007 Štefánikova 12/68, k. ú. Smíchov - uzavření smlouvy o úhradě nákladů služeb poskytovaných společně s nájmem se společností Národní dům PRAHA s. r. o., se sídlem Nuselská 112/19, Praha 4, IČ: 25631560 s účinností od 1. 2. 2007
32 1159 13.09.2007 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - pronájem nebytového prostoru v přízemí budovy A o celkové výměře 19,2 m2 Jaroslavu Minaříkovi, K Jezeru 2131/2, Praha 10, IČ: 14904764 za roční nájemné ve výši 34.560,- Kč
32 1160 13.09.2007 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 7. 8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A o celkové výměře 51,18 m2 o společnost Lyngen s. r. o. jako druhého nájem
32 1161 13.09.2007 Rozbor hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 2007
32 1162 13.09.2007 Revokace části usnesení RMČ č. 24/863/2006 z 6. 6. 2006
32 1163 13.09.2007 Č. p. 715, Zborovská , č. o. 36 se zastaveným pozemkem parc. č. 170, k. ú. Smíchov - zrušení usnesení RMČ
32 1164 13.09.2007 Č. p. 1298, U Nikolajky č. o. 37, se zastav. pozemkem parc. č. 2423/1 a souvis. pozemkem parc. č. 2424, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 1298/6
32 1165 13.09.2007 Č.p. 688 a č.p. 689, Machatého č.o. 1 a č.o.3, se zastav. pozemky parc. č. 942/53, 942/52, k.ú. Hlubočepy - záměr prodeje b.j. 688/15
32 1166 13.09.2007 Příspěvek na střeleckou soutěž "Smíchovský střelec"
32 1167 13.09.2007 Bytové záležitosti projednané na zasedání Bytového výboru ZMČ
32 1168 13.09.2007 Nabídka uvolněného bytu vybranému žadateli
32 1169 13.09.2007 Záměr zřízení protikorupční linky
32 1170 13.09.2007 Zadání dodatečné veřejné zakázky malého rozsahu k původní veřejné zakázce. ZŠ Grafická 13 objekt MŠ Holečkova 38 - vybudování dětského hřiště
32 1171 13.09.2007 Stroupežnického č. p. 590/22 a 2326/24 - pronájem částí pozemků č. parc. 2949 a č. parc. 2948/2 v k. ú. Smíchov
32 1172 13.09.2007 Pronájem služebního bytu 3+1 v Mateřské škole, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613
32 1173 13.09.2007 Návrh dodatku č.1 ke smlouvám o výpůjčce základních a mateřských škol
32 1174 13.09.2007 Poskytnutí podnájmu v ubytovně Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
32 1175 13.09.2007 Slavnostní otevření komunitního centra při ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 - objekt MŠ Holečkova 38
32 1176 13.09.2007 Revokace usnesení č. 25 / 912 / 2007 - Návrh nové podoby e-mailové adresy a "podpisu odesílatele" e-mailových zpráv z Úřadu městské části Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 24