Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady dne 17.06.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
33 989 19.06.2014 Návrh na pronájem volného bytu
33 990 19.06.2014 Zveřejnění záměru změny rozlohy pronajaté části pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov - společnost VIVINS s. r. o. formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku
33 991 19.06.2014 Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
33 992 19.06.2014 Žádost MUDr. Jany Stejskalové, o ukončení NS dohodou ke dni 31. 7. 2014 a žádost společnosti Medifin a. s., o rozšíření předmětu nájmu, formou uzavření Dodatku č. 21 k NS ze dne 49/0/OOA/06 s účinností od 1. 8. 2014
33 993 19.06.2014 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
33 994 19.06.2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 466 Pod Školou 5, k. ú. Košíře
33 995 19.06.2014 Návrh odpovědi na petici ve věci: Šalamounka - žádost o nápravu stavu
33 996 19.06.2014 Smlouva o provedení stavebních prací a Smlouva o smlouvě budoucí nájemní na prostor sloužící podnikání Plzeňská 167/452 - stavebník a budoucí nájemce Xuan Cuong Nguyen - dle usn. RMČ ze dne 11. 4. 2014
33 997 19.06.2014 Žádost Jiřího Prokeše o ukončení nájmu nebytového prostoru - garáže postavené na pozemku parc. č. 836/2, k.ú. Jinonice dohodou k 30.6.2014
33 998 19.06.2014 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Mateřské školy zřizované MČ Praha 5
33 999 19.06.2014 Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova
33 1000 19.06.2014 Přehled rozpočtových opatření
33 1001 19.06.2014 Pečovatelka roku 2014 - nominační výběr v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci
33 1002 19.06.2014 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2014
33 1003 19.06.2014 Žádost o souhlas se Smlouvou o zřízení věcného břemene na parc. č. 364, k. ú. Radlice ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
33 1004 19.06.2014 Žádost o vyhotovení dohody o využití pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
33 1005 19.06.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5 - Smíchov - vybudování samostatných kotelen v budovách A, B a D"
33 1006 19.06.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře"
33 1007 19.06.2014 Změna zapisovatelky školské komise Rady MČ Praha 5.
33 1008 19.06.2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44