Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady dne 04.09.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
31 1139 06.09.2007 Vypracování Zastavovací studie v lokalitě mezi ulicemi Peroutkova a Jinonická
31 1140 06.09.2007 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
31 1141 06.09.2007 Žádost Švandova divadla na Smíchově o souhlas se záborem veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení na pěší zóně Anděl dne 18. 9. 2007
31 1142 06.09.2007 Žádost Lenky Malinové o souhlas s záborem veřejného prostranství pro prezentaci firmy Avon cosmetics na pěší zóně Anděl ve dnech 20. 9., 19. 10. a 15. 11. 2007
31 1143 06.09.2007 Žádost svazu Junák o souhlas se záborem veřejného prostranství pro pořádání veřejné sbírky "Postavme školu v Africe" na pěší zóně Anděl ve dnech 9. - 11. 10. 2007
31 1144 06.09.2007 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící dle ust. § 700 obč. zák.
31 1145 06.09.2007 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
31 1146 06.09.2007 Smlouva o nájmu movitého majetku mezi MČ Praha 5 a Hospodářským provozním družstvem
31 1147 06.09.2007 Zásady pronájmu obecních bytů (bytových náhrad) v městské části Praha 5
31 1148 06.09.2007 Změna místa konání Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 13. 9. 2007 - revokace usnesení 1013/RMČ/2007
31 1149 06.09.2007 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a Mgr. Barborou Kuznickou, stavebníkem bytu č. 1212/15 v domě Peroutkova č. p.1212 č. o. 2, k. ú. Smíchov, P5 a Bytovým družstvem Peroutkova 1212
31 1150 06.09.2007 Úprava rozpočtu roku 2007 - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči
31 1151 06.09.2007 Žádost o záštitu starosty nad vědeckou konferencí "Lidský kapitál a investice do vzdělání"
31 1152 06.09.2007 Informace o průběhu a výsledcích bezpečnostní akce v parcích Prahy 5
31 1153 06.09.2007 Schválení příspěvku na reprezentaci pro paralympionika na Asijských hrách v Thaiwanu
31 1154 06.09.2007 Revokace usnesení č. 30/1130/2007 ze dne 28. 8. 2007 - Organizační a finanční zajištění výstavy Josefa Sudka v Galerii Portheimka pod záštitou starosty JUDr. M. Jančíka, MBA a radního M. Tučka
31 1155 06.09.2007 Připojení tajemníka bezpečnostní rady a krizového štábu k síti internet
31 1156 06.09.2007 Návrh na zařazení 1 bytu do nabídkového řízení za smluvní nájemné, 2 bytů do nabídkového řízení za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem a 10 bytů do nabídkového řízení za smluvní nájemné, úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky