Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

22. zasedání rady dne 11.04.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
22 554 15.04.2014 Bytový dům Vrchlického, DUR
22 555 15.04.2014 Aktualizace akcí Zvláštní organizační jednotky kancelář architekta k rozpočtu na r. 2014
22 556 15.04.2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí SENIOR-KA 2014
22 557 15.04.2014 Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti hlavního města Prahy o spolupráci
22 558 15.04.2014 Objednávka na vypracování podkladů příloh Metodického pokynu ke stanovení podmínek bezpečnosti provozu školských objektů a k zajištění ochrany zdraví dětí, žáků a zaměstnanců škol zřizovaných městskou částí Praha 5
22 559 15.04.2014 Změna osobního ohodnocení ředitelky Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
22 560 15.04.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování znaleckých posudků o obvyklé ceně jednotek určených k prodeji včetně zpracování prohlášení vlastníka pro domy MČ Praha 5"
22 561 15.04.2014 Návrh na vyhlášení realizace záměru pronájmu 7 obecních bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 5, za nejvyšší nabídnuté základní nájemné v Kč/m2/měs., pro občany ČR
22 562 15.04.2014 Projekt "Parky Barrandov" - externí administrátor projektu a složení projektového týmu
22 563 15.04.2014 Povinná publicita projektu "Parky Barrandov"
22 565 15.04.2014 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem: "Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1"
22 566 15.04.2014 Spolupořadatelství MČ Praha 5 pro rok 2014 v oblasti kultury
22 567 15.04.2014 Žádost o zapůjčení Galerie Portheimka Gymnaziu Na Zatlance pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení
22 568 15.04.2014 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2014/2015 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
22 569 15.04.2014 Záštita nad akcí "FOTBALMÁNIE 2014".
22 570 15.04.2014 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 433/1 v k.ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
22 571 15.04.2014 Oprava zabezpečovacího systému v objektu Portheimka, Matoušova 68, Praha 5
22 572 15.04.2014 Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného městskou částí Praha 5 a ostatními správci v roce 2014
22 573 15.04.2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
22 574 15.04.2014 Projekt Snížení energetické náročnosti FZŠ V Remízku - uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 039/0/OSS/13 na likvidaci materiálů s obsahem azbestu
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 45