Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady dne 22.04.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
23 600 24.04.2014 Výběr dodavatele parních generátorů pro Aquapark Barrandov a uzavření smlouvy o dílo
23 601 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, Praha 5, organizačně - technické zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 05. 2014
23 602 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Základní umělecká škola se sídlem Na Popelce 18, Praha 5 , pro organizačně - technické zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 05. 2014
23 603 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 05. 2014
23 604 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, se sídlem Výmolova 169/2, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění voleb do Evrop. parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 2014
23 605 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Česká republika - Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1, pro organizačně - technické zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 2014
23 606 24.04.2014 Objednávka komplexní služby elektronické komunikace pro zajištění hlasového spojení v rámci konání volby do Evropského parlamentu
23 607 24.04.2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 917 Strakatého 1, k. ú. Košíře
23 608 24.04.2014 Výběrové řízení - záměr prodeje pozemků parc. č. 363, 364 a 381 v k. ú. Smíchov - komise pro otvírání obálek a posuzování nabídek
23 609 24.04.2014 Zrušení záměru prodeje nebytového prostoru ve dvoře domu č. p. 434 Malátova 11 a pozemku parc. č. 118/2
23 610 24.04.2014 Žádost o slevu z nájmu bytu
23 611 24.04.2014 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné
23 612 24.04.2014 Návrh na finanční vypořádání za zhodnocení bytu
23 613 24.04.2014 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla Jana Píseckého, na adrese Praha 5 - Košíře, V Stráni 485/11
23 614 24.04.2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji či pronájmu pozemku parc. č. 359 a části pozemku parc. č. 519, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy
23 615 24.04.2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 468, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy
23 616 24.04.2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
23 617 24.04.2014 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 22/580/2014 ze dne 11. 4. 2014
23 618 24.04.2014 Návrh na uzavření Dohod o poskytnutí prostor k zabezpečení Voleb do Evropského parlamentu 2014
23 619 24.04.2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 65