Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

16. zasedání rady dne 18.03.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
16 389 20.03.2014 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
16 390 20.03.2014 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
16 391 20.03.2014 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014
16 392 20.03.2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/0/ZOMA/14, uzavřené mezi MČ Praha 5 a společností Emtandem s. r. o., na provedení celkové rekonstrukce volného bytu č. 18, Pechlátova 16, Praha 5
16 393 20.03.2014 Zpětvzetí žaloby na společnost RH - ARCHITEKTI s. r. o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Vltavská 207/20
16 394 20.03.2014 Termín konání kulturní akce Dny evropského dědictví 2014 (EHD 2014)
16 395 20.03.2014 Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 2007/1, 2009/1, 2009/2, 2012/1 a 2015/2, k. ú. Jinonice ve vl. společnosti Rohlovský mlýn s. r. o. a pozemku parc. č. 4951/3, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
16 396 20.03.2014 Oprava havarijního stavu Butovického rybníka - Smlouva o výpůjčce
16 397 20.03.2014 Žádost o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu pro akci "Barrandov Kaskády VI, VII a IX" na dotčené pozemky parc. č. 1793/2 a 1798/22, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřená správa MČ Praha 5
16 398 20.03.2014 Akce "Den bezpečnosti" v Základní škole Podbělohorská 26/720, Praha 5 dne 7. 5. 2014
16 399 20.03.2014 Akce "Den bezpečnosti" v Základní škole Weberova 1/1090, Praha 5 dne 21. 5. 2014
16 400 20.03.2014 Záštita 1. zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita nad 16. ročníkem "Turnaje tolerance (národnostních menšin)" a finanční příspěvek na akci
16 401 20.03.2014 Rozsah provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v období od 1. 7. do 31. 8. 2014 včetně
16 402 20.03.2014 XIV. ročník akce Plavecko - běžecký pohár - převzetí záštity M. Šestákem, radním
16 403 20.03.2014 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2014/2015 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
16 404 20.03.2014 "Bytový dům - Hlubočepy", DUR
16 405 20.03.2014 Další postup MČ P5 v souvislosti s projektem "Viladomy Na Farkáně", vyřízení žádosti spol. CENTRAL GROUP a.s. o uzavření nájemní smlouvy a podnětů občanů dané lokality
16 406 20.03.2014 Složení hodnotících komisí pro výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro zateplení budov MŠ Kurandové, MŠ Peškova a MŠ U Krtečka
16 407 20.03.2014 Žádost České tábornické unie - Tábornický klub MODRÝ KRUH PRAHA o pronájem nebytového prostoru Plzeňská 211/442, k. ú. Košíře, Praha 5
16 408 20.03.2014 Pronájem nebytového prostoru - garáže v ul. Na Šmukýřce na základě zveřejněného záměru dle usnesení RMČ ze dne 19.11.2013
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 41