Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

61. zasedání rady dne 19.12.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
61 2135 20.12.2013 Přehled rozpočtových opatření
61 2136 20.12.2013 Složení hodnotících komisí pro výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro zateplení budov ZŠ Tyršova a ZŠ Nepomucká
61 2137 20.12.2013 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013
61 2138 20.12.2013 Smlouva o spolupráci se společností MAST INTERNATIONAL spol. s r. o.
61 2139 20.12.2013 BEVI STAV - CZ , a. s., nájemce části budovy nám. Kinských 741/6, Praha 5 - úhrada účelně vynaložených nákladů na rekonstrukci - revitalizaci části budovy nám. Kinských 741/6
61 2140 20.12.2013 "Bytový dům - Hlubočepy", DUR
61 2141 20.12.2013 Odvolání likvidátora Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci a jmenování nového likvidátora
61 2142 20.12.2013 Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 35/0/OVS/12 na poskytování komplexního outsourcingu komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 5 uzavírané se společností Dator3 Services, a. s.
61 2143 20.12.2013 Prodej pozemků parc. č. 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1863/33, 1863/35 v k. ú. Košíře nájemci sportovního areálu
61 2144 20.12.2013 Návrh na změnu některých smluvních podmínek v souvislosti s realizací jmenovitých akcí z r. 2012 dle plánu zdaňované činnosti MČ Praha 5 na rok 2013
61 2145 20.12.2013 Uzavření Dohody o společném postupu mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o.
61 2146 20.12.2013 Záměr prodloužení pronájmu pozemků v k. ú. Košíře
61 2147 20.12.2013 Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků parc. č. 1167 a 2020/2 v k. ú. Košíře
61 2148 20.12.2013 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. B., IV. B. a IV. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o.
61 2149 20.12.2013 Záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. B., Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. A. a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. B.
61 2150 20.12.2013 Prodej pozemků a budovy č. p. 1202 ve sportovním areálu Nad Hliníkem 1202/2 v k. ú. Košíře