Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady dne 11.02.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 170 13.02.2014 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
9 171 13.02.2014 Jmenování zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na období 1. 3. 2014 - 28. 2. 2017
9 172 13.02.2014 Smlouva o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebního obřadu dne 22. 02. 2014, konaného mimo stanovenou dobu a mimo stanovenou úřední místnost MČ Praha 5 (údaje žadatelů uvedeny v neveřejné příloze)
9 173 13.02.2014 Žádost Šachového klubu Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Úřadu MČ Praha 5 za účelem konání šachových turnajů pro mládež a seniory v roce 2014
9 174 13.02.2014 Informace o darech za rok 2013 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč
9 175 13.02.2014 Bytový soubor Klamovka Gardens, DUR
9 176 13.02.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 150 U Malvazinky 24, k. ú. Smíchov
9 177 13.02.2014 Záměr prodeje podílu 1/4 domu č. p. 2337 Grafická 30, k. ú. Smíchov
9 178 13.02.2014 Revokace usnesení Rady č. 59/2111/2013, schválení dohody o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky a dohody o ukončení právního zastupování s JUDr. Richardem Syslem
9 179 13.02.2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
9 180 13.02.2014 Neuplatnění zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5 o inflaci za rok 2013 ve výši 1,4 %
9 181 13.02.2014 Žádost o slevu z nájmu bytu
9 182 13.02.2014 Žádost o prominutí hrazení nájemného
9 183 13.02.2014 Zpráva o peticích za rok 2013
9 184 13.02.2014 Žádost o prominutí hrazení kauce
9 185 13.02.2014 Vzorová smlouva o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebních obřadů na území matričního úřadu MČ Praha 5, nad rámec správních poplatků, stanovených zákonem a nad rámec usnesení RMČ číslo 1/1716/2006
9 186 13.02.2014 Návrh na změnu vzorové smlouvy, nabídky a společného vyjádření oprávněných nájemců na odkoupení domu jako celek dle "Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy-MČ Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů"
9 187 13.02.2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 v termínu od 16. 1. do 31. 1. 2014
9 188 13.02.2014 Uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1167a parc. č. 2020/2, vše v k. ú. Košíře
9 191 13.02.2014 Provoz školních družin v době jarních prázdnin ve školním roce 2013/ 2014
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28