Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady dne 04.02.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 140 06.02.2014 Dodatek ke smlouvě s Komerční bankou, a. s.
7 141 06.02.2014 Štefánikova 6, č. p. 250 - záměr prodeje půdních bytových jednotek oprávněným nájemcům a stavebníkům
7 142 06.02.2014 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2014/2015
7 143 06.02.2014 Žádost Zastupitelstvu hlavního města Prahy o svěření pozemků parc. č. 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 835/12, 835/13, 835/14, 835/15, 836/2, 836/3, 836/4 a 836/5, k. ú. Jinonice - pozemky pod garážemi ve správě MČ Praha 5
7 144 06.02.2014 Žádost Zastupitelstvu hlavního města Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 a to pozemků parc. č. 1866, 1935, 1799/1 a části parc. č. 2043/201, vše v k. ú. Hlubočepy
7 145 06.02.2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4830/7, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy
7 146 06.02.2014 Dohoda mezi MČ Praha 5 a nájemci o provedení změny způsobu vytápění a ohřevu teplé vody v bytě č. 3, ev. č. 3 v domě č. p. 542, k. ú. Smíchov, Zborovská 42, Praha 5
7 147 06.02.2014 Koncepce pražských břehů
7 148 06.02.2014 Smlouva o dodávce vody v parku Sady Na Skalce
7 149 06.02.2014 Stanovení výše sazeb stravného pro účely poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
7 150 06.02.2014 Záštita starosty Ing. Miroslava Zeleného nad 4. ročníkem Běžeckého krosu Skalka 2014
7 151 06.02.2014 Záměr pronájmu tří volných garáží v objektu řadových garáží v ulici Na Šmukýřce na pozemku parc. č. 1531/9, k. ú. Košíře
7 152 06.02.2014 Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 37/479, k. ú. Smíchov
7 153 06.02.2014 Návrh na pronájem volného bytu
7 154 06.02.2014 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 58/2030/2013, bod I. 11. ze dne 10. 12. 2013
7 155 06.02.2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
7 156 06.02.2014 Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech městské části Praha 5
7 157 06.02.2014 Smluvní penále za nedodržení termínu dokončení půdních vestaveb
7 158 06.02.2014 Služební cesta do města Arad, Rumunsko, ve dnech 10. - 13. 2. 2014
7 159 06.02.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení budovy ZŠ Tyršova - projektová dokumentace pro provádění stavby
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28