Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

53. zasedání rady dne 13.11.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
53 1799 20.11.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
53 1800 20.11.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o výpůjčce na pozemky parc. č. 298/56, 374/4, 374/50, 374/51, k. ú. Motol ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
53 1801 20.11.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1954/22, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
53 1802 20.11.2013 Mandátní smlouva k zajištění správy podílového domu č. p. 83 v ulici Zahradníčkova, k. ú. Motol, ve svěřené správě MČ Praha 5
53 1803 20.11.2013 Žádost o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu na pozemek parc. č. 1838/39, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
53 1804 20.11.2013 Smlouva o právu provést stavbu na pozemky parc. č. 3986/1 a parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5
53 1805 20.11.2013 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 782 Arbesovo náměstí č. o. 13, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
53 1806 20.11.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
53 1807 20.11.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
53 1808 20.11.2013 Žádost o poskytnutí přístřeší
53 1809 20.11.2013 Žádost o stanovisko
53 1810 20.11.2013 ,,Mikulášská besídka" v jeslích Na Hřebenkách 3, Praha 5
53 1811 20.11.2013 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 v průběhu vánočních svátků
53 1812 20.11.2013 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad kulturní akcí ,,Arabský večer", který se koná dne 28. 11. 2013 od 19:30 hod. v prostorách centra HUB, Drtinova 10, Praha 5
53 1813 20.11.2013 Projekt Zateplení MŠ U Železničního mostu - monitorovací zpráva
53 1814 20.11.2013 Žádost o uzavření splátkové dohody
53 1815 20.11.2013 Žádost o prominutí úroku z prodlení
53 1816 20.11.2013 Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 5 č. 48/1704/2013, bod III. ze dne 22. 10.2013
53 1817 20.11.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
53 1818 20.11.2013 Návrh spolumajitelů domu na uzavření nájemních smluv ve spolupodílovém domě
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44