Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

59. zasedání rady dne 10.12.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
59 2004 12.12.2013 Dohoda o narovnání s nájemcem bytu v budově č. p. 669 v k. ú. Smíchov, ve věci neplatnosti výpovědi z nájmu bytu
59 2005 12.12.2013 Informace o vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012, na základě sdělení správní společnosti Centra a. s.
59 2006 12.12.2013 Směrnice č. 6/2013 O provozu elektronické podatelny vč. příloh Směrnice č. 7/2013 O vyřizování stížností vč. příloh Směrnice č. 8/2013 Standardy informačního a komunikačního systému vč. příloh Spisový a skartační řád včetně příloh
59 2007 12.12.2013 Omezení pouliční umělecké veřejné produkce ve formě hudební produkce (buskingu) na území MČ Praha 5
59 2008 12.12.2013 Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
59 2009 12.12.2013 Žádost o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na vybudování multifunkčního hřiště Barrandov
59 2010 12.12.2013 Vypsání výběrového řízení - pojekt e-Government
59 2011 12.12.2013 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení
59 2012 12.12.2013 Návrh na pronájem volného bytu
59 2013 12.12.2013 Výzva společnosti NEXT WAY s. r. o., k úhradě úplaty za provedenou rekonstrukci a zhodnocení NP prostor umístěných v budově Štefánikova 68/12, Praha 5
59 2014 12.12.2013 Uplatnění opce na pronájem pozemků parc. č. 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32 a 1863/33, k. ú. Košíře - Český svaz cyklistiky
59 2015 12.12.2013 Odkoupení části vybavení od společnosti Bumble Bee po ukončení nájmu v MŠ Trojdílná
59 2016 12.12.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
59 2017 12.12.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
59 2018 12.12.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
59 2019 12.12.2013 Žádost SVM MHMP k navrhované směně pozemků v k. ú. Jinonice
59 2020 12.12.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 322/1 o výměře cca 137 m2 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
59 2021 12.12.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hlubočepy
59 2022 12.12.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č 981/5 o výměře 91 m2 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků stavby garáže na pozemku umístěné
59 2023 12.12.2013 Oznámení zpracování osobních údajů
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 66