Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

56. zasedání rady dne 26.11.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
56 1892 28.11.2013 Žádost ZHMP o svěření části pozemku parc. č. 1798/4 v k. ú. Hlubočepy
56 1893 28.11.2013 Prodej bytové jednotky domu č. p. 2664 U Šalamounky 2, k. ú. Smíchov
56 1894 28.11.2013 Nová žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. domu č. p. 1301 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
56 1895 28.11.2013 Pracovní setkání se zástupci škol MČ Praha 5
56 1896 28.11.2013 Bezúplatný převod majetku z MŠ Kudrnova na ZŠ a MŠ Weberova v rámci přesunu kapacit dvou tříd MŠ
56 1897 28.11.2013 Použití neinvestičního příspěvku MČ Praha 5 pro rok 2013 na zákonné odvody k finančním prostředkům vyplaceným z fondu odměn - základní školy, mateřské školy a KK Poštovka
56 1898 28.11.2013 Odměna ředitelce Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
56 1899 28.11.2013 Posílení investičního fondu ZŠ a MŠ Barrandov převodem finančních prostředků z vlastního rezervního fondu školy a nákup investic do školní kuchyně a interaktivní tabule
56 1900 28.11.2013 Žaloby o vyklizení bytů
56 1901 28.11.2013 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 v termínu od 1. 11. do 15. 11. 2013
56 1902 28.11.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
56 1903 28.11.2013 Žádost o přiznání slevy z nájemného
56 1904 28.11.2013 Žádost o snížení nájemného
56 1905 28.11.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
56 1906 28.11.2013 Žádost o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu
56 1907 28.11.2013 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
56 1908 28.11.2013 Návrh na zakoupení herní sestavy pro dětské hřiště Pod Děvínem, k. ú. Smíchov
56 1909 28.11.2013 Dar MČ Praha 5 - na akce OSK pro rodiče s dětmi
56 1910 28.11.2013 Dar CSOP Praha 5 - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
56 1911 28.11.2013 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 11 volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu ze seznamu domů schválených usnesením ZMČ Praha 5 č. 26/16/2013 ze dne 20. 6. 2013
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 46