Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

51. zasedání rady dne 05.11.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
51 1730 07.11.2013 Návrh na zahájení navržených investičních akcí roku 2014 v roce 2013 a na zařazení nákladů na jejich předprojektovou a projektovou přípravu do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013
51 1731 07.11.2013 Půdní vestavba v domě č. p. 542, Zborovská 42, Praha 5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavebních prací a Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě nájemní
51 1732 07.11.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
51 1733 07.11.2013 Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
51 1734 07.11.2013 Příspěvek Nadačnímu fondu Pragae quinta regione od společnosti Tesco Stores ČR a. s.Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
51 1735 07.11.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
51 1736 07.11.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
51 1737 07.11.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
51 1738 07.11.2013 Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
51 1739 07.11.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
51 1740 07.11.2013 Záměr prodeje bytů ve 2 domech podle platných právních předpisů a Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5 a 1 domu jako celek podle Zásad pro prodej domů městské části Praha 5
51 1741 07.11.2013 Žádost o prodej zastavěného pozemku č.parc. 374/45 a části pozemku parc. č. 374/50 vše v k. ú. Motol
51 1742 07.11.2013 Realizace prodeje domu Malátova 91/1 v k. ú. Smíchov právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě
51 1743 07.11.2013 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 147 U Malvazinky 16, k. ú. Smíchov
51 1744 07.11.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 148 U Malvazinky 18, k. ú. Smíchov
51 1745 07.11.2013 Záměr prodeje b. j. 2664/10 v domě č. p. 2664 U Šalamounky 2, k. ú. Smíchov
51 1746 07.11.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 29 Nádražní č. o. 21, k. ú. Smíchov
51 1747 07.11.2013 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 249, Štefánikova č. o. 28, 30, k. ú. Smíchov
51 1748 07.11.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 479 Janáčkovo nábřeží 37, k. ú. Smíchov
51 1749 07.11.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 765, Na Skalce č. o. 17, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 67