Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

49. zasedání rady dne 22.10.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
49 1646 20.11.2013 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
49 1647 20.11.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
49 1648 20.11.2013 Žádost o souhlas s podnájmem části bytu
49 1649 20.11.2013 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy k bytu
49 1650 20.11.2013 Žádosti o úhradu části nákladů spojených se sepsáním notářského zápisu
49 1651 20.11.2013 Návrh na uzavření dvou "Dohod o skončení nájmu bytu"
49 1652 20.11.2013 Návrh na zrušení usnesení RMČ
49 1653 20.11.2013 Žádost o převedení bytu do režimu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
49 1654 20.11.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
49 1655 20.11.2013 Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. 434/05 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
49 1656 20.11.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 004/0/ZOBP/13 z 27. 2. 2013
49 1657 20.11.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/0/ZOMP/11 z 9.11.2013
49 1658 20.11.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/0/ZOMP/11 z 22. 12. 2011
49 1659 20.11.2013 Informace o plnění plánu prodejů 2013
49 1660 20.11.2013 Žádost občanského sdružení "Klub pacientů mnohočetný myelom" o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání klubových setkání v roce 2014
49 1661 20.11.2013 Žádost o prodej nebytového prostoru ve dvoře domu č. p. 434 Malátova 11 a pozemku parc. č. 118/2 nebo odkoupení nemovitosti stojící na pozemku parc. č. 118/2 vše k. ú. Smíchov
49 1662 20.11.2013 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1812/3 v k. ú. Smíchov od spoluvlastníka stavby garáže
49 1663 20.11.2013 Záměr prodeje pozemku parc. č. 4651/1 k. ú. Smíchov
49 1664 20.11.2013 Návrh na pronájem volného bytu
49 1665 20.11.2013 Uplatnění sankce vůči společnosti Centra, a. s. za nedodání podkladů pro účely správy pohledávek
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 73