Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

48. zasedání rady dne 15.10.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
48 1608 17.10.2013 Darovací smlouva MV-98944-1/KAP-2013, bezúplatný převod tiskáren z majetku Ministerstva vnitra ČR na MČ Praha 5
48 1609 17.10.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1114/12 o výměře 381 m2 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
48 1610 17.10.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provádění servisu slaboproudých systémů č. 9132 (20/0/OSS/05) v administrativních budovách ÚMČ Praha 5 uzavřenou se společností KC system, s. r. o.
48 1611 17.10.2013 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 970/11, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
48 1612 17.10.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 597, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy
48 1613 17.10.2013 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov s prodloužením doby trvání stavby
48 1614 17.10.2013 Redesign uživatelské interface a aktualizace systémových dat na webu MČ Praha 5
48 1615 17.10.2013 Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč
48 1616 17.10.2013 Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč
48 1617 17.10.2013 Žádost o prominutí příslušenství nájemci NP
48 1618 17.10.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
48 1619 17.10.2013 Organizační a finanční zajištění listopadové výstavy "Architekt a designér prof. akad. arch. Ladislav Vrátník" v Galerii Portheimka
48 1620 17.10.2013 Záštita radního Marka Kukrle nad projektem "Zámecké trhy" který, se bude konat dne 19. 10. 2013 s podtitulem "Dýňové trhy"
48 1621 17.10.2013 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 30/1071/2013 - akce "Den bezpečnosti a protidrogové prevence" dne 26. 9. 2013 v Základní škole Weberova 1/1090, Praha 5
48 1622 17.10.2013 Společné dopoledne dětí z mateřské školy Slunéčko a hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze stanice HS7 dne 17. 10. 2013
48 1623 17.10.2013 Žádost společnosti Medifin a. s. o uzavření Dodatku č. 2 k podnájemní smlouvě ze dne 20. 10. 2011, ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi společností Medifin a. s. a společností NONAMED, spol. s r. o.
48 1624 17.10.2013 Žádost MUDr. Olgy Jedličkové, o změnu nájemní smlouvy ze dne 6. 8. 1996, na pronájem NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, z důvodu přechodu z fyzické osoby na právnickou - záměr
48 1625 17.10.2013 Uzavření dodatku k NS č. 9/2003 na pronájem NP nám. 14. října 10/2173, k. ú. Smíchov, Praha 5, nájemce LOKAL BLOK, s. r. o. - nové smluvní podmínky
48 1626 17.10.2013 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v Mateřské škole, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 zřizované MČ Praha 5
48 1627 17.10.2013 Žádost Sdružení válečných veteránů ČR o bezplatné zapůjčení společných prostor (vstupní haly) budovy nám. Kinských 741/17, Praha 5 k uspořádání přátelského setkání ke "Dni válečných veteránů a obětí válek"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38