Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

43. zasedání rady dne 24.09.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
43 1501 07.10.2013 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1863/9 v k. ú. Košíře s geometrickým plánem a následně zápisem stavby tenisové haly ve vlastnictví spol. Lalasa s. r. o. do katastru nemovitostí
43 1502 07.10.2013 Vytvoření projektové dokumentace pro realizaci projektu Multifunkční hřiště Barrandov parc. č. 1040/131 v k. ú. Hlubočepy
43 1503 07.10.2013 Provedení přesunů mezi rozpočtovými položkami účelově určenými k úhradám spojeným s realizací projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Peroutkova
43 1504 07.10.2013 Č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30 - prodej půdní bytové jednotky, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci a stavebníkovi
43 1505 07.10.2013 Změny složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
43 1506 07.10.2013 Změna zapisovatelky etnické komise
43 1507 07.10.2013 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5
43 1508 07.10.2013 Odpis pohledávek z přefakturace služeb
43 1509 07.10.2013 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 v termínu od 1. 9. do 15. 9. 2013
43 1510 07.10.2013 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013
43 1511 07.10.2013 Záměr pronájmu pozemku pod garáží parc. č. 1487/6 a přístupové cesty parc. č. 1487/1, k. ú. Smíchov novému vlastníkovi garáže firmě WEDOR s. r. o.
43 1512 07.10.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy v označení nájemce a o rozšíření účelu nájmu - nebytový prostor v domě Štefánikova 259/51
43 1513 07.10.2013 Žádost nájemců bytů v objektu Štefánikova 250/6 a 316/8, PRAHA 5 o 90% slevu na pronájem parkovacích stání ve společném vnitrobloku domu.
43 1514 07.10.2013 Záměr pronájmu NP, umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5, o celkové výměře 33,76 m2, na základě žádosti Základní organizace ČSOP - 01/87 STROM
43 1515 07.10.2013 Záměr pronájmu volných nebytových prostor Plzeňská 167/452, k. ú. Košíře, Praha 5
43 1516 07.10.2013 Záměr pronájmu volných nebytových prostor Janáčkovo nábřeží 37/479, k. ú. Smíchov, Praha 5 (opakovaný záměr)
43 1517 07.10.2013 Záměr pronájmu volného nebytového prostoru umístěného ve dvoře domu Stroupežnického 493/10, Praha 5
43 1518 07.10.2013 Úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5, souvisejících s vybudováním výdejny a jídelny v 1. NP - Pro rodinu o. p. s., nájemce objektu
43 1519 07.10.2013 Organizační a finanční zajištění říjnové výstavy fotografií Jana Reicha "Mizející Praha" v Galerii Portheimka
43 1520 07.10.2013 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, Praha 5, organizačně - technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25. - 26. 10. 2013
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 33