Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady dne 27.08.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1352 29.08.2013 Návrh na změnu Zásad pro prodej bytů, domů a nebytových prostor městské části Praha 5 a návrh na změnu vzorových smluv
38 1353 29.08.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ 36/1248/2013, bod I. 5. ze dne 6. 8. 2013
38 1354 29.08.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 35/1437/2012 bod II. 7. ze dne 2. 10. 2012
38 1355 29.08.2013 Návrh na pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou, Praha 5
38 1356 29.08.2013 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v nově včleněných třídách mateřských škol při ZŠ zřizovaných MČ Praha 5
38 1357 29.08.2013 Záštita nad koncertem v kostele sv. Václava na Smíchově
38 1358 29.08.2013 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2013
38 1359 29.08.2013 Přehled rozpočtových opatření
38 1360 29.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 formou neinvestiční dotace
38 1361 29.08.2013 Rozpočtové opatření - poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 5 - odvod z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení obdrženého za III. Q 2012 a v průběhu ledna až dubna 2013
38 1362 29.08.2013 Nová směrnice č. 2/2013 Pro řízení o vyřazování nepotřebného hmotného a nehmotného movitého majetku vč. příloh Nová směrnice č. 3/2013 O hospodaření s finančními prostředky vč. příloh Nová směrnice č. 4/2013 O provozu budov úřadu vč. příloh
38 1363 29.08.2013 Návrh na nevyužití nabídky k odkoupení b. j. v rámci předkupního práva
38 1364 29.08.2013 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2013
38 1365 29.08.2013 Memoriál Evžena Cihláře - cyklistický závod - finanční příspěvek
38 1366 29.08.2013 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2013 mateřským školám a základním školám na vzdělávání pedagogů mateřských škol a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
38 1367 29.08.2013 Uzavření Smlouvy o provedení stavebních prací a smlouva o smlouvě budoucí nájemní - nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 1188, k. ú. Smíchov na adrese Zborovská 8, Praha 5
38 1368 29.08.2013 Žádost společnosti LALASA, spol. s r. o., IČ27367312, nájemce sportovního areálu Nad Hliníkem 1202, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu, úpravu nájemného za užívání sportovního areálu
38 1369 29.08.2013 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 37/1346/2013 ze dne 20. 08. 2013 - výstava "Od dediny do mesta"
38 1370 29.08.2013 Preslova 5, č. p. 2213 - zpětvzetí Návrhu na vklad Prohlášení vlastníka budovy dle zákona č. 72/1994 Sb. z Katastru nemovitostí
38 1371 29.08.2013 Změna v rozdělení kompetencí členů Rady MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 25