Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady dne 30.07.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
35 1206 01.08.2013 Žádost zástupců SVJ v domech Krškova 781 a 782 o neodkladné vyplacení slevy z kupní ceny bytových jednotek
35 1207 01.08.2013 Budova - trojblok č. p. 208, 209 210 K Vodojemu - prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 208 K Vodojemu 7, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách budovy, zastavěném a souvisejícím pozemku oprávněným nájemcům a stavebníkům
35 1208 01.08.2013 Jmenování nového člena Komise sociálně - právní ochrany dětí
35 1209 01.08.2013 Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1342/20 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 3859 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
35 1210 01.08.2013 Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 111/3 v k.ú. Střešovice za část pozemku parc. č. 3859 v k.ú. Smíchov
35 1211 01.08.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů (do 100 tis. Kč)
35 1212 01.08.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů nad 100 tis. Kč
35 1213 01.08.2013 Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1119 k. ú. Smíchov
35 1214 01.08.2013 Žádost o uzavření Dodatku č. 6 k NS ze dne 8. 1. 2002, na pronájem NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, z důvodu změny právní formy nájemce - MUDr. Pavly Vodičkové
35 1215 01.08.2013 Pozemek parc. č. 289, k. ú. Smíchov - ukončení nájemního vztahu s firmou Depekalk
35 1216 01.08.2013 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice
35 1217 01.08.2013 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
35 1218 01.08.2013 Záměr pronájmu části objektu Štefánikova 12/68, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov, na základě žádosti společností PORT GASTRO s. r. o.
35 1219 01.08.2013 Obecně závazná vyhláška "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy"
35 1220 01.08.2013 Žádost o prominutí poloviny dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a. s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k. ú. Smíchov a o ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2. 2. 2010
35 1221 01.08.2013 Dodatek nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1040/198, k. ú. Hlubočepy, 216m2, pro BD Kompromis - změna smluvní strany z hl. m. Praha na MČ Praha 5
35 1222 01.08.2013 Spolupráce při pořádání XII. ročníku střelecké soutěže "Smíchovský střelec"
35 1223 01.08.2013 Finanční příspěvek Sdružení válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní akci "Den válečných veteránů a obětí válek"
35 1224 01.08.2013 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti právní firmy Centra na rok 2013
35 1225 01.08.2013 Záštita starosty Ing. Miroslava Zeleného nad oslavou k 20. výročí působení Kulturního a mateřského centra Barrandov
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 26