Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady dne 21.06.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
29 1022 24.06.2013 Odebírání obědů z Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o.,
29 1023 24.06.2013 Výběr uchazeče VŘ na VZMR "Vypracování PD, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru, pro realizaci VZ "Poliklinika Kartouzská 6/204, Praha 5, pav. A-odvlhčení budovy,oprava fasády, pavilon B-výměna zbývající části oken, pav.D-oprava ploché střechy
29 1024 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Architektonická studie pro výstavbu malometrážních bytů ve vybraných lokalitách MČ Praha 5"
29 1025 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení"
29 1026 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Praha 5 - Košíře, objekt Beníškové 1/1258 - Oprava venkovní ležaté kanalizace vč. revizních šachet a související ZTI"
29 1027 24.06.2013 Objednávka - rozšíření implementace systému HelpDesk pro provozní oddělení OVS
29 1028 24.06.2013 Objednávka na zajištění datového připojení ÚMČ Praha 5 a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
29 1029 24.06.2013 Pronájem pozemků parc. č. 386/1, 387/1, 401/1, 401/2, 402, 406/1, 406/2, 406/3, 410/1, 411 v k. ú. Motol o výměře 264.652 m2, k. ú. Motol, občanskému sdružení Golf club Praha
29 1030 24.06.2013 Pronájem pozemků parc. č. 3939/1, 3939/2, 3939/3 a 3939/4, k. ú. Smíchov, o celkové rozloze 3.291 m2 za účelem provozování sportovišť
29 1031 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 - Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2 NP"
29 1032 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo náměstí 1/615 - stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U 1"
29 1033 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5, Radlická 140/115 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"
29 1034 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5, U Tyršovy školy 3/632 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"
29 1035 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"
29 1036 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Podbělohorská, Praha 5 - Košíře, úprava střechy, výměna oken v herně"
29 1037 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090/1, stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"