Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady dne 25.06.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1038 26.06.2013 Dětský sportovní den na Barrandově
30 1039 26.06.2013 Čerpání z vlastního investičního fondu v roce 2013 v Základní škole Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
30 1040 26.06.2013 Čerpání z investičního fondu Mateřské školy, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90 v roce 2013
30 1041 26.06.2013 Čerpání z vlastního investičního fondu v roce 2013 ve Fakultní základní škole a mateřské škole Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
30 1042 26.06.2013 Žádost o prominutí nedodržení podmínek pro poskytnutí slevy při odkoupení b. j. 208/7, K Vodojemu, k. ú. Smíchov a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
30 1043 26.06.2013 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 865 a 866 Gabinova, k. ú. Hlubočepy
30 1044 26.06.2013 Realizace záměru prodeje bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1126 a 1127 Zahradníčkova 18 a 20, k. ú. Košíře
30 1045 26.06.2013 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 48/1828/2012 ze dne 4. 12. 2012 a návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu (půdní vestavba - nástavba)
30 1046 26.06.2013 Prodloužení NS na základě vyvěšeného záměru - společnost Magic Rainbow, s. r. o., nájemce NP umístěných v budově Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5
30 1047 26.06.2013 Prodloužení NS ve znění Dodatku č. 1 - Danilo Česal - Restaurátorská huť Dantik, nájemce NP umístěných v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
30 1048 26.06.2013 Dar MČ Praha 5 - povodně
30 1049 26.06.2013 Petřínská 573/12 - žádost SVJ Petřínská 573/12 o souhlas MČ Praha 5, jako spoluvlastníka domu, s dostavbou výtahu a celkovou opravou rozvodů a pláště domu, včetně čerpání finančních prostředků z úvěru
30 1050 26.06.2013 Úhrada vzniklé škody na majetku ve výši 1.949 Kč způsobené několikadenním deštěm - sesuv části skály z pozemku parc. č. 1345/1 k. ú. Hlubočepy ve spoluvlastnictví MČ Praha 5 /podíl 72/138/
30 1051 26.06.2013 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5
30 1052 26.06.2013 Oznámení o změně nájemce NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společností ERB, spol. s. r. o. a společností NUTRIGENO s. r. o.
30 1053 26.06.2013 Uzavření Dodatku č. 2 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 2000, ve znění dodatku č. 1, se společností NATO - PRAHA, spol. s r. o., nájemcem areálu Na Popelce 305, Praha 5, z důvodu zrušení příspěvkové organizace ZZ Smíchov
30 1054 26.06.2013 Žádost společnosti KOMTERM Čechy, s. r. o., o posunutí účinnosti nájemní smlouvy uzavřením Dodatku č. 1 k NS
30 1055 26.06.2013 Žádost společnosti Medifin a. s. o souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o smlouvě o podnájmu nebytového prostoru se společností NZZ praktik s. r. o. a o souhlas s umístěním sídla společnosti NZZ praktik s. r. o. na adrese Kartouzská 204/6, Praha
30 1056 26.06.2013 Finanční příspěvek na výrobu a umístění pamětní desky - Karel Teige
30 1057 26.06.2013 Organizační a finanční zajištění výstavy Olga a Jiří Michálkovi "Spříznění volbou" v Galerii Portheimka
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 43