Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

26. zasedání rady dne 11.06.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
26 905 14.06.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 15/545/2013, bod I.10. ze dne 16. 4. 2013
26 906 14.06.2013 Návrh na pronájem volného bytu
26 907 14.06.2013 Předčasné ukončení školního roku 2012/2013 z důvodu vyhlášení ředitelského volna
26 908 14.06.2013 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 0016/0/OŠKS/13 - spolupořadatelství Klamoklání 2013, změna termínu konání akce
26 909 14.06.2013 Provoz školních družin v době letních prázdnin ve školním roce 2012/2013
26 910 14.06.2013 Smlouva o výpůjčce movitého majetku (vybavení školní kuchyně a jídelny) v budově Plzeňská 117/39, Praha 5, Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o. - revokace usnesení RMČ č. 5/178/2013 v úpravě znění přílohy č. 5 a 6
26 911 14.06.2013 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
26 912 14.06.2013 Návrh znění "Smlouvy o nájmu bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 5" a návrh na pronájem bytu
26 913 14.06.2013 Doplnění usnesení Rady MČ Praha 5 č. 5/157/2013 ze dne 5. 2. 2013
26 914 14.06.2013 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 23/893/2013 ze dne 4. 6. 2013
26 915 14.06.2013 Žádost o finanční příspěvek na celostátní hry sluchově postižených žáků
26 916 14.06.2013 Změna zapisovatelky etnické komise
26 917 14.06.2013 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí pořádanou o. s. OSA Panda-Praha "Den s Pandičkou" dne 8. 9. 2013 a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
26 918 14.06.2013 Finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní organizaci pro Prahu 1, 5, 6, 13, 16, 17 na činnost organizace a edukační preventivní pobyt v roce 2013
26 919 14.06.2013 Finanční příspěvek RomPraha o. s. na projekt "Akce pro neorganizované děti a mládež"
26 920 14.06.2013 Dohoda o ukončení nájmu NP na základě žádosti nájemce NP umístěných v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5
26 921 14.06.2013 Žádost o stanovisko ke dvěma souvisejícím směnám pozemků v k. ú. Jinonice v rámci akce "Rekonstrukce ulice Na Hutmance a Jinonická"
26 922 14.06.2013 Žádost o stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 298/151 o výměře 981 m2 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkům bytového domu č. p. 303
26 923 14.06.2013 Dohoda o využití pozemku parc. č. 5062, k. ú. Smíchov (předpolí Dětského ostrova) za účelem umístění pódia o rozloze 5x5x1 m
26 924 14.06.2013 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 49