Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

18. zasedání rady dne 14.05.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
18 697 16.05.2013 Č. p. 653, 654 - prodej bytové jednotky v domě - dvojbloku č. p. 653 a 654 Renoirova 18, 20, k. ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci
18 698 16.05.2013 Přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu Odboru servisních služeb pro rok 2013 - dokončení projektu hřišť pro seniory
18 699 16.05.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
18 700 16.05.2013 Žádosti o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu
18 701 16.05.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
18 702 16.05.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
18 703 16.05.2013 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
18 704 16.05.2013 Žádost o slevu z nájmu bytu
18 705 16.05.2013 Realizace záměru prodeje b. j. 866/03 v domě-dvojbloku č. p. 865 a 866 Gabinova, k. ú. Hlubočepy
18 706 16.05.2013 Návrh na pronájem volného bytu
18 707 16.05.2013 Čerpání z investičního fondu Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 v roce 2013
18 708 16.05.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
18 709 16.05.2013 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení
18 710 16.05.2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2908, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5
18 711 16.05.2013 Uzavření Dohody o využití prostor v budovách ve správě MČ Praha 5 se společností eCENTRE, a. s., za účelem sběru dat od občanů Prahy 5 pro následnou organizaci aukce energií - revokace usnesení RMČ č. 17/694/2013 ze dne 30. 4. 2013
18 712 16.05.2013 Žádost společnosti Okrouhlík spol. s r. o., nájemce budovy - pavilonu A, Na Hřebenkách 2765/3, Praha 5 - zdravotnické zařízení, o prodloužení stávající NS o deset let, tj. do 31. 10. 2023, v souladu se zveřejněným záměrem
18 713 16.05.2013 Přidělení grantů "Pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit na území MČ Praha 5" na rok 2013
18 714 16.05.2013 Přidělení grantů "Na podporu sportovních činností pro rok 2013"
18 715 16.05.2013 Přidělení grantů "Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství" na rok 2013
18 716 16.05.2013 Návrh odměn za I. pololetí školního roku 2012/2013 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 59