Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

14. zasedání rady dne 09.04.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
14 506 11.04.2013 Návrh odpovědi na petici občanů žádajících odstranění dopravního značení v ul. Pod Císařkou v Praze 5
14 507 11.04.2013 Uplatnění smluvní pokuty vůči obchodní společnosti Centra a. s. za opakovaná a vícečetná porušení povinností
14 508 11.04.2013 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla vznikající společnosti CEREAS, s. r. o., na adrese Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 11/16
14 509 11.04.2013 Záštita radního Marka Kukrle nad charitativní akcí Kárafest dne 1. 6. 2013
14 510 11.04.2013 Změna časového harmonogramu ukončení činnosti příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov, Praha 5, Kartouzská 204/6, IČ 00639567
14 511 11.04.2013 Spolupořádání a záštita JUDr. P. Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí "Den zdraví"
14 512 11.04.2013 Spolupořádání a záštita JUDr. P. Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí - Společné dopoledne dětí z mateřské školy U Krtečka a hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze stanice HS7 dne 24. 5. 2013
14 513 11.04.2013 Pořádání filmového workshopu pro vybrané žáky ZŠ a SŠ v Praze 5 v rámci projektu Antifetfest 2013
14 514 11.04.2013 Záštita 1. zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnita nad 4. ročníkem projektu "Noc kostelů" pro kostely sv. Václava, sv. Gabriela a Sacre Coeur
14 515 11.04.2013 Přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu Odboru servisních služeb pro rok 2013
14 516 11.04.2013 Návrh na změnu Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5
14 517 11.04.2013 Informace o plnění plánu prodejů 2013
14 518 11.04.2013 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
14 519 11.04.2013 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
14 520 11.04.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Právní služby pro ZOJ Veřejných zakázek ÚMČ Praha 5"
14 521 11.04.2013 Smlouva o nájmu pozemků parc. č. 1531/9 a 1531/19, k.ú. Košíře - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastník a MČ Praha 5 jako nájemce
14 522 11.04.2013 Pronájem části pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice - společnosti EUROPLAKAT spol. s r. o. za účelem umístění a provozování reklamního zařízení
14 523 11.04.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na VZMR s názvem: "Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy FZŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy"
14 524 11.04.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění technického dozoru pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy FZŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy"
14 525 11.04.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na VZMR s názvem: "Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Peroutkova, Peroutkova 1004, Praha 5 - Košíře"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 32