Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady dne 19.03.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
11 376 21.03.2013 Prodej bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5, schválených ZMČ 16/41/2012 dne 3. 4. 2012 - vzor kupní smlouvy na odkoupení bytové jednotky
11 377 21.03.2013 Záštita Ing. Jiřího Vejmelky, zástupce starosty MČ Praha 5, nad akcí "Oblastní kolo dopravní výchovy dětí - dopravní soutěž mladých cyklistů" pro MČ Praha 5
11 378 21.03.2013 Návrh jmenování Mgr. Kateřiny Kulíškové, vedoucí OŠKS, členem konkurz. komise na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 5, Radlická 30. Konkurz. řízení vypsalo MŠMT
11 379 21.03.2013 Záměr prodeje b. j. 866/03 v domě-dvojbloku č. p. 865 a 866 Gabinova, k. ú. Hlubočepy
11 380 21.03.2013 Nová žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. domu č. p. 1301 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
11 381 21.03.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 49/1865/2012, bod I.6. ze dne 11. 12. 2012
11 382 21.03.2013 Žádost Základní umělecké školy ALA BOHEMICA, s. r. o., zastoupené Mgr. Radkem Zdráhalem, ředitelem školy, o souhlas k působení na území MČ Praha 5
11 383 21.03.2013 Žádost společnosti PVS a. s. o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu "Obnova vodovodních řadů ul. Nádražní a okolí, Praha 5, č. akce 1/4/973/00" a podepsání plné moci
11 384 21.03.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu (event. pronájmu) zastavěných pozemků parc. č. 575/6, 575/7 a 575/10 o celkové výměře 226 m2 v k. ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy.
11 385 21.03.2013 Záštita radního Marka Kukrle nad přednáškou na téma Detoxikace organizmu
11 386 21.03.2013 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 0038/0/OVV/10 o provádění výuky cizích jazyků ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, zákon 513/1991 Sb., jehož předmětem je prodloužení termínu jazykové výuky
11 387 21.03.2013 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
11 388 21.03.2013 Vyúčtování grantových darů přidělených v roce 2012 v rámci grantového řízení "Podaná ruka" a "Bezpečná pětka", vyúčtování grantů v rámci programu J5 v oblasti sociální a neinvestičních příspěvků schválených v ZMČ
11 389 21.03.2013 Společné dopoledne dětí z mateřské školy Kořenského a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 18. 4. 2013
11 390 21.03.2013 Společné dopoledne dětí z mateřské školy U Krtečka a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 12. 4. 2013
11 391 21.03.2013 Společné dopoledne dětí z mateřské školy Barrandov a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 10. 4. 2013
11 392 21.03.2013 Záštita starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného nad charitativní akcí "Rotary dragon boat" - závody dračích lodí
11 393 21.03.2013 Informace o stavu "půdních vestaveb" v domě čp. 729 k. ú. Smíchov na adrese Janáčkovo nábř. 31, Praha 5
11 394 21.03.2013 Informace o problematice průkazu energetické náročnosti budovy ve vztahu k bytovým domům ve svěřené správě MČ P5 zejména k domům již schváleným k prodeji oprávněným nájemcům
11 395 21.03.2013 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku - Sboru Jednoty bratrské v Praze za účelem pořádání ,,Dětského dne"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36