Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady dne 05.03.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 313 08.03.2013 Návrh na pronájem volného bytu
9 314 08.03.2013 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
9 315 08.03.2013 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách při ZŠ zřizovaných MČ Praha 5
9 316 08.03.2013 Žádost o uzavření splátkové dohody
9 317 08.03.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o právu provést stavbou pro akci "Obnova vodovodních řádů, v ul. Nad Koulkou a okolí, Praha 5, č. akce 1495500" na dotčený pozemek parc. č. 4924/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
9 318 08.03.2013 Žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny, prominutí smluvní pokuty a přiznání nároku na slevu z kupní ceny, při prodeji b. j. č. p. 479
9 319 08.03.2013 Záměr prodeje b. j. 653/2 v domě - dvojbloku č. p. 653 a 654 Renoirova 18, 20, k. ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci
9 320 08.03.2013 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 2/48/2012 ze dne 17. 1. 2012, změna ceny bytové jednotky 1721/02
9 321 08.03.2013 Termín konání kulturní akce Dny evropského dědictví 2013 (EHD 2013)
9 322 08.03.2013 Změna grantových pravidel MČ Praha 5 pro rok 2013
9 323 08.03.2013 Vyhlášení grantů v oblasti kultury na rok 2013
9 324 08.03.2013 Vyhlášení grantů v oblasti sportu na rok 2013
9 325 08.03.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
9 326 08.03.2013 Žaloby na dlužníky z nebytových prostor
9 327 08.03.2013 Žádost o vyhotovení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy O zřízení věcného břemene a dohody O využití pozemku parc. č. 4896/3, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
9 328 08.03.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí O zřízení věcného břemene a dohody O užívání pozemku parc. č. 364, Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5
9 329 08.03.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí O zřízení věcného břemene a dohody O užívání pozemků parc. č. parc. č. 1793/2, 1794, 1795/2, 1798/351, 1798/3, 1798/350, 1798/109 a 1798/84, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5
9 330 08.03.2013 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nad čtvrtým ročníkem celostátní soutěže majitelů asistenčních psů a nad devátým ročníkem ve výkonu vodících psů 2013
9 331 08.03.2013 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, v průběhu letních prázdnin
9 332 08.03.2013 Zpráva Odboru sociální problematiky a prevence kriminality o činnosti v oblasti protidrogové prevence na území MČ Praha 5 za období říjen až prosinec 2012
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38