Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady dne 19.02.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 205 22.02.2013 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2012/2013 v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851 zřizované MČ Praha 5
7 206 22.02.2013 Žádost Šachového klubu Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti ZMČ Úřadu MČ Praha 5 za účelem konání šachových turnajů pro mládež a seniory v roce 2013
7 207 22.02.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
7 208 22.02.2013 Odpis pohledávek z pronájmu nebytových prostor
7 209 22.02.2013 Zpráva z pracovní cesty v Harkány, Maďarsko na konferenci "Ochrana evropského kulturního dědictví" ve dnech 25. - 27. 1. 2013
7 210 22.02.2013 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
7 211 22.02.2013 Žádosti o zrušení výpovědí z nájmu bytu
7 212 22.02.2013 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
7 213 22.02.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
7 214 22.02.2013 Návrh na revokaci usnesení Rady městské části Praha 5
7 215 22.02.2013 Žádost o souhlas se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o užívání pozemku parc. č. 1512/1 a parc. č. 1512/10, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
7 216 22.02.2013 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 - lesních pozemků parc. č. 1231/1, 1175, 1061/1 v k. ú. Hlubočepy, pozemku parc. č. 1076/2 v k. ú. Jinonice a pozemku parc. č. 499 v k. ú. Motol
7 217 22.02.2013 Návrh na uzavření tří "Dohod o skončení nájmu bytu"
7 218 22.02.2013 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1487/3 v k. ú. Smíchov - zastavěného garáží ve vlastnictví žadatelů
7 219 22.02.2013 Žádost o zrušení předkupního práva k bytové jednotce 637/40, Bozděchova 9, č. p. 637, k. ú. Smíchov
7 220 22.02.2013 Prodej volných bytových jednotek ve Skupině I.
7 221 22.02.2013 Prodej volných bytových jednotek ve Skupině II.
7 222 22.02.2013 Prodej volných bytových jednotek ve Skupině III.
7 223 22.02.2013 Informace o vyhodnocení výběrového řízení obálkovou metodou volných bytových jednotek Skupiny IV.
7 224 22.02.2013 Dům-trojblok č. p. 208, 209 210, K Vodojemu - záměr prodeje půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44