Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady dne 22.01.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
3 66 24.01.2013 Návrh na poskytnutí slevy ze základního nájemného
3 67 24.01.2013 Návrh na přidělení 4 uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
3 68 24.01.2013 Č. p. 479 Janáčkovo nábřeží č. o. 37 - Prodej půdní bytové jednotky, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci
3 69 24.01.2013 Návrh Dohody o skončení nájmu bytu
3 70 24.01.2013 Zahájení projektu veřejné toalety v parku Sacré Coeur
3 71 24.01.2013 Společnost FORTE, s. r. o. žádá o souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 437 v k. ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5
3 72 24.01.2013 Dohoda o úpravě práv a povinností plynoucích pro smluvní strany MČ Praha 5 a družstvo Půdní byty Smíchov dohody ze zákona zřízeného věcného břemene podle § 28 písm. d) zákona č. 42/1992 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
3 73 24.01.2013 Smlouva o spolupráci ve věci kácení stromů na pozemku parc. č. 1935/98 a Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1935/98, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
3 74 24.01.2013 Odpis pohledávek za vyúčtování služeb z nebytových prostor
3 75 24.01.2013 Žádost o odpis pohledávek nájemci bytu
3 76 24.01.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
3 77 24.01.2013 Změna v Komisi sportu Rady MČ Praha 5 - odvolání a jmenování zapisovatele
3 78 24.01.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
3 79 24.01.2013 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
3 80 24.01.2013 Informace o darech za rok 2012 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč
3 81 24.01.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 38/1538/2012, bod I.6. ze dne 16. 10. 2012
3 82 24.01.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 29 Nádražní č. o. 21, k. ú. Smíchov
3 83 24.01.2013 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 57, J. Plachty č. o. 29, k. ú. Smíchov
3 84 24.01.2013 Prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 208, 209, 210 K Vodojemu č. o. 7, 9, 11, k. ú. Smíchov
3 85 24.01.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 281, Brožíkova č. o. 6, k. ú. Košíře
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 51