Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady dne 15.01.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 30 17.01.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 930/1 o výměře 130 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
2 31 17.01.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 780 (18 m2) a části pozemku parc. č. 2021/9 (23 m2) ve vlastnictví hl. m. Prahy, za část pozemku parc. č. 781 (62 m2) ve vlastnictví žadatele, vše v k. ú. Košíře
2 32 17.01.2013 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby - "Dostavba areálu Ital Auto s. r. o. - 2. etapa, Za Opravnou 186/1, Praha 5 - Motol"
2 33 17.01.2013 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 - stavby "Vodovodní řad pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou" a "Jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou"
2 34 17.01.2013 Návrh na pronájem volného bytu
2 35 17.01.2013 Návrhy na uzavření dvou dohod o skončení nájmu bytu
2 36 17.01.2013 Revokace usnesení č. 49/1894/2012 ze dne 11. 12. 2012
2 37 17.01.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 17/673/2012, bod I.5. ze dne 15. 5. 2012
2 38 17.01.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
2 39 17.01.2013 Informace o plnění plánu prodejů 2012
2 40 17.01.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
2 41 17.01.2013 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018
2 42 17.01.2013 Návrh odpovědí na petici rodičů žáků, pedagogů a přátel Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
2 43 17.01.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtovaných prostředků zřizovatele do užívání Základní škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
2 44 17.01.2013 Návrh na uzavření Dohody o narovnání a o skončení nájmu bytu
2 45 17.01.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
2 46 17.01.2013 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
2 47 17.01.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
2 48 17.01.2013 Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za uvolněný obecní byt
2 49 17.01.2013 Prodloužení podnájemní smlouvy na jedno parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36