Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady dne 08.01.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 10.01.2013 Odpis pohledávek za nájemci nebytových prostor
1 2 10.01.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy a návrh na odpis poplatků z prodlení z dlužného nájemného
1 3 10.01.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
1 4 10.01.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
1 5 10.01.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
1 6 10.01.2013 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
1 7 10.01.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
1 8 10.01.2013 Uplatnění sankce vůči společnosti Centra, a. s. za dodání nepřesných údajů
1 9 10.01.2013 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
1 10 10.01.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 809, Štěpařská č. o. 24, k. ú. Smíchov
1 11 10.01.2013 Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2013 - úprava výdajů
1 12 10.01.2013 Záštita starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného a zastupitele Karla Novotného nad akcí V. MDA RIDE
1 13 10.01.2013 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2012 o účelové transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy
1 14 10.01.2013 Plán kontrolních výkonů pro rok 2013
1 15 10.01.2013 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 na pronájem části oplocení za účelem umístění a provozování reklamních zařízení z důvodu odstoupení žadatele
1 16 10.01.2013 Pronájem nebytového prostoru - garáže v nemovitosti č. p. 107, k. ú. Smíchov na adrese Švédská 39, Praha 5 na základě oznámeného záměru pronájmu
1 17 10.01.2013 Jmenování členů Dramaturgické rady Komunitního centra Prádelna
1 18 10.01.2013 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
1 19 10.01.2013 Žaloby o vyklizení bytů
1 20 10.01.2013 Smlouva o sponzorském daru na květinové vazby pro jubilanty s trvalým bydlištěm na Praze 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 29