Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

49. zasedání rady dne 11.12.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
49 1848 20.12.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k novému záměru využití pozemků parc. č. 320, 321/1-3, 322/1, 322/18 a 322/19 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
49 1849 20.12.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1280 o výměře 259 m2 a parc. č. 1281 o výměře 385 m2, oba v k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
49 1850 20.12.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1753/7 k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkovi nemovitosti na pozemku umístěné
49 1851 20.12.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1385/1, parc. č. 1385/2 a parc. č. 1385/5, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
49 1852 20.12.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1073/1 o výměře 27 476 m2 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
49 1853 20.12.2012 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění Volby prezidenta České republiky 2013
49 1854 20.12.2012 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění Volby prezidenta České republiky 2013
49 1855 20.12.2012 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
49 1856 20.12.2012 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
49 1857 20.12.2012 Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu (půdní vestavba-nástavba)
49 1858 20.12.2012 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
49 1859 20.12.2012 Žádosti o výměnu stávajícího obecního bytu za uvolněný obecní byt
49 1860 20.12.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a zároveň žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
49 1861 20.12.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
49 1862 20.12.2012 Žádosti o souhlas s podnájmem bytu
49 1863 20.12.2012 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 42/1618/2012, bod I. 2. ze dne 6. 11. 2012
49 1864 20.12.2012 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 17/673/2012, bod I. 9. ze dne 15. 5. 2012
49 1865 20.12.2012 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
49 1866 20.12.2012 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 17/673/2012, bod I. 11. ze dne 15. 5. 2012
49 1867 20.12.2012 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě číslo 0051/0/OSK/2012 RomPraha
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48