Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

40. zasedání rady dne 23.10.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1526 25.10.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 314, Arbesovo náměstí č. o. 10, k. ú. Smíchov
40 1527 25.10.2012 Odpis pohledávky vůči nájemci zasedací místnosti
40 1528 25.10.2012 Odpis pohledávek za nájemci bytů I.
40 1529 25.10.2012 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Luboše Ondráčka, Romana Petříka a Zdeňka Rygla
40 1530 25.10.2012 Záměr společného prodeje domu č. p. 1210 Zapova 9, s pozemky parcel. č. 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4 a 3339/5, k. ú. Smíchov
40 1531 25.10.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1198/2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
40 1532 25.10.2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 331/1, k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5
40 1533 25.10.2012 Záštita JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty MČ Praha 5, Mgr. Diany Bubníkové, zastupitelky MČ P5 a PhDr. Marie Ulrichové Hakenové, zastupitelky MČ P5 nad akcí "Setkání členů Klubu seniorů na Smíchově s houslovým virtuózem Václavem Hudečkem "
40 1534 25.10.2012 Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2013
40 1535 25.10.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 438, parc. č. 439/1 a parc. č. 440/1 o celkové výměře 151 034 m2 v k.ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
40 1536 25.10.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 835/17 o výměře 558 m2 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
40 1537 25.10.2012 Předání majetku pořízeného z rozpočtovaných prostředků zřizovatele do užívání Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994
40 1538 25.10.2012 Návrh smlouvy o dílo s Pražskou komorní filharmonií na organizaci soutěže a koncertu laureátů "Talent Prahy 5 roku 2012".
40 1539 25.10.2012 Provoz školních družin v době podzimních prázdnin ve školním roce 2012/2013
40 1540 25.10.2012 Výsledky jednání z II. rozpočtového řízení pro rok 2012 - finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání
40 1541 25.10.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
40 1542 25.10.2012 Návrh na uzavření dvou "Dohod o skončení nájmu bytu"
40 1543 25.10.2012 Návrh na pronájem uvolněného bytu
40 1544 25.10.2012 Žádosti o poskytnutí slevy ze základního nájemného
40 1545 25.10.2012 Změna platového výměru pro ředitele dvou základních škol zřizovaných MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 34