Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady dne 09.10.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1479 11.10.2012 Odpis pohledávek za nájemci bytů
36 1480 11.10.2012 Informace o plnění plánu prodejů 2012
36 1481 11.10.2012 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
36 1482 11.10.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 2173 nám. 14 října č. o. 10, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
36 1483 11.10.2012 Návrh na pověření Bc. Ivety Kulíškové k vedení Kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 5
36 1484 11.10.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování monitorovacích zpráv a příloh monitorovacích zpráv spojených s realizací projektu "Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5"
36 1485 11.10.2012 Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782, nájemcem NP umístěných v budově Štefánikova 247/17, Praha 5, k. ú. Smíchov
36 1486 11.10.2012 Přehled změn, ke kterým došlo v průběhu realizace oprav
36 1487 11.10.2012 Přehled změn, ke kterým došlo v průběhu realizace investičních akcí
36 1488 11.10.2012 Vyřazení nehmotného majetku MČ Praha 5 z majetkové a účetní evidence
36 1489 11.10.2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 1020/120, k. ú. Hlubočepy
36 1490 11.10.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 18/7, k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
36 1491 11.10.2012 Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5 v termínu od 16. 9. do 30. 9. 2012
36 1492 11.10.2012 Přehled rozpočtových opatření
36 1493 11.10.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 942/16 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
36 1494 11.10.2012 Dohoda o využití části pozemku parc. č. 90 v k. ú. Smíchov za účelem vytěžování neprovozovaných metalických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
36 1495 11.10.2012 Pravidla nakládání s volnými byty v domech svěřených MČ Praha 5
36 1496 11.10.2012 Návrh na uzavření 2 nájemních smluv
36 1497 11.10.2012 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
36 1498 11.10.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40