Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

34. zasedání rady dne 25.09.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1394 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k záměru úplatného převodu trafostanice TS4185 včetně pozemku parc. č. 1978/8 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.
34 1395 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 5019/11 o výměře cca 100 m2, k. ú. Smíchov, včetně stavby bez č. p. ve vlastnictví hl. m. Prahy
34 1396 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 1039/5 a 1674/3, oba v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy dětskému oddílu Sportík - Český svaz ochranářů přírody
34 1397 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části (40 m2) pozemku parc. č. 1472/10 o celkové výměře 306 m2 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
34 1398 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 333/1 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví SVJ pro dům Pechlátova 340/27 za část pozemku parc. č. 334 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, oba v k. ú. Radlice
34 1399 27.09.2012 U Šalamounky 2, č. p. 2664 - prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
34 1400 27.09.2012 Záměr prodeje bytů ve 14 domech podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5 a 4 domů jako celek podle Zásad pro prodej domů městské části Praha 5, schválených usnesením ZMČ 16/41/201 z 3. 4. 2012
34 1401 27.09.2012 U Malvazinky 22, č. p. 149, k. ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
34 1402 27.09.2012 Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu
34 1403 27.09.2012 Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva MČ P5, které se koná dne 16. 10. 2012 od 13 hodin
34 1404 27.09.2012 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatků z prodlení u nájemce bytu
34 1405 27.09.2012 Odpis pohledávek za nájemcem nebytových prostor
34 1406 27.09.2012 Uzavření splátkové dohody s dlužníkem
34 1407 27.09.2012 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 381 k. ú. Smíchov
34 1408 27.09.2012 Žádost o revokaci usnesení RMČ č. 39/1268/2010 - záměr prodeje pozemku parc. č. 1731 k. ú. Košíře vlastníkovi stavby
34 1409 27.09.2012 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1861 v k. ú. Smíchov vlastníkovi domu č. p. 1678
34 1410 27.09.2012 Žádost o odsvěření pozemků městské části Praha 5 - části pozemku parc. č. 3987/1, 3986/3 a 3981, k. ú. Smíchov
34 1411 27.09.2012 Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze - dům č. p. 434 k. ú. Smíchov spolu se souvisejícím pozemkem parc. č. 118/1 - Malátova 11, Praha 5
34 1412 27.09.2012 Žádost ZHMP o svěření pozemků parc. č. 438, 439/1 a 440/1 vše v k. ú. Motol
34 1413 27.09.2012 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Telefónica Czech Republic, a. s. a udělení plné moci pro odbor památkové péče MHMP
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 37