Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady dne 11.09.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
32 1339 13.09.2012 Pověření k výkonu funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5
32 1340 13.09.2012 Žádost o poskytnutí slevy ze základního nájemného
32 1341 13.09.2012 Návrh na pronájem uvolněného bytu
32 1342 13.09.2012 Záštita Mgr. Martiny Atlasové, zastupitelky MČ Praha 5 a Mgr. Diany Bubníkové, zastupitelky MČ Praha 5 nad akcí "Minigolfový turnaj"
32 1343 13.09.2012 Bezúplatný převod majetku z MŠ Kudrnova na ZŠ Weberova - příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 5
32 1344 13.09.2012 Žádost o směnu částí pozemků parc. č. 4748/1, k. ú.Smíchov (díl b) ve vlastnictví soukromé osoby a části pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov (díl a) ve vlastnictví MČ Praha 5
32 1345 13.09.2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2958/2 a 2949, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
32 1346 13.09.2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 2089/6, k. ú. Košíře
32 1347 13.09.2012 Návrh na jmenování Mgr. Kateřiny Kulíškové vedoucí Odboru školství, kultury a sportu ÚMČ Praha 5
32 1348 13.09.2012 Odpis neopravitelně poškozeného notebooku člena zastupitelstva RNDr. Jana Martince, CSc.
32 1349 13.09.2012 Zpráva ze setkání řídící skupiny a skupin pracovních za účelem seznámení členů s Návrhem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2013-2015
32 1350 13.09.2012 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2048/3, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
32 1351 13.09.2012 Žádosti o odpuštění poplatků z prodlení
32 1352 13.09.2012 Příspěvek na III. ročník výtvarné soutěže pro Fakultní základní školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
32 1353 13.09.2012 Záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. Vrchlického 5/161, Praha 5 a záměr pronájmu pozemku parc. č. 1388, k. ú. Košíře pro firmu EUROSPEED czech s. r. o.
32 1354 13.09.2012 Nepeněžitý dar pro Policii ČR - Obvodní ředitelství Praha II"
32 1355 13.09.2012 Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků mezi MČ Praha 5 a MHMP
32 1356 13.09.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava fasády a pavlačí - Elišky Peškové 333/7, Praha 5 - Smíchov"
32 1357 13.09.2012 Nepeněžitý dar pro Městskou policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
32 1358 13.09.2012 Přehled rozpočtových opatření