Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady dne 04.09.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
31 1261 06.09.2012 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2012
31 1262 06.09.2012 Realizace záměru prodeje b. j. 314/3 v domě č. p. 314 Arbesovo náměstí č. o. 10, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci
31 1263 06.09.2012 Realizace záměru prodeje b. j. 665/14 v domě č. p. 665 V Lesíčku č. o. 1, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci
31 1264 06.09.2012 Realizace záměru prodeje b. j. 164/14 v domě č. p. 164 Mahenova č. o. 2 , k. ú. Košíře oprávněnému nájemci
31 1265 06.09.2012 Žádosti nájemců bytů o poskytnutí slev ze základního nájemného
31 1266 06.09.2012 Návrh na pronájem uvolněného bytu
31 1267 06.09.2012 Č. p. 512 Zborovská č. o. 40 - záměr prodeje 1 půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
31 1268 06.09.2012 Č. p. 406 Lidická č. o. 41 - záměr prodeje 1 půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
31 1269 06.09.2012 Č. p. 761 Nádražní č. o. 52 - záměr prodeje 1 půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
31 1270 06.09.2012 Odpis pohledávek za nájemci nebytových prostor
31 1271 06.09.2012 Pokuta za opožděné tvrzení daně
31 1272 06.09.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
31 1273 06.09.2012 Žádost společnosti PROJEKTING, s. r. o. o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemku parc. č. 942/211 k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5
31 1274 06.09.2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 3067/6 a 3070, k. ú. Smíchov
31 1275 06.09.2012 Smlouva o spolupráci ve věci kácení stromů na pozemku parc. č. 1976/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
31 1276 06.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1798/354 o výměře 55 m2 (TS-5509) a parc. č. 890/11 o výměře 60 m2 (TS-4186) k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.
31 1277 06.09.2012 Revokace usnesení 12/1/2012 ze dne 12. 7. 2012 - stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k. ú. Smíchov z vlastnictví hl. m. Prahy
31 1278 06.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 689/1 a 689/18 o výměře cca 15 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem zřízení přístřešku pro jízdní kola/moto
31 1279 06.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků
31 1280 06.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1753/7 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti A.H.W., a. s. - vlastník provozně kancelářských budov na pozemku umístěných
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 78