Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

25. zasedání rady dne 22.06.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
25 951 03.07.2012 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 1. 6. do 15. 6. 2012
25 952 03.07.2012 Nařízení tajemníka č. 12/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na ÚMČ Praha 5
25 953 03.07.2012 Žádosti nájemců bytů o poskytnutí slev ze základního nájemného
25 954 03.07.2012 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
25 955 03.07.2012 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na základě podaných žádostí o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
25 956 03.07.2012 Zmocnění statutárních zástupců MČ Praha 5 k samostatnému rozhodování o námitkách uchazečů proti zadávacím podmínkám veřejných zakázek
25 957 03.07.2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0016/0/ZOMI/12, uzavřené mezi MČ Praha 5 a firmou SAFFIN spol. s r. o. na provedení provizorního zajištění zábradlí na ploché střeše a opravu krytiny v objektu Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5
25 958 03.07.2012 Návrh platového výměru pro ředitelku Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 s platností od 22. 6. 2012 v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5"
25 959 03.07.2012 Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru na základě uzavřené smlouvy o prodeji podniku, NP - lékárna v nemovitosti č. p. 250 ulice Štefánikova č. o. 6, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce RNDr. Helena Havránková
25 960 03.07.2012 Pronájem volného nebytového prostoru - garáže na pozemku parc. č. 789/9 v k. ú. Smíchov na základě zveřejněného oznámení záměru pronájmu na úřední desce ÚMČ Praha 5
25 961 03.07.2012 Schválení znění smlouvy na podnájem mobilní kanceláře se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR
25 962 03.07.2012 Revokace usnesení č. 22/899/2012
25 963 03.07.2012 Revokace usnesení č. 22/895/2012 ze dne 12. 6. 2012 - Noc literatury 2012
25 964 03.07.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775 - Oprava krytiny stříšky nad zázemím kuchyně"
25 965 03.07.2012 Zadání realizace, týkající se opravy venkovního víceúčelového hřiště při objektu ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 615, Praha 5 - Hlubočepy
25 966 03.07.2012 Návrh na zadání veřejné zakázky s názvem: "Zajištění datových WAN VPN služeb, internetových služeb a pevných IP hlasových služeb pro městskou část Praha 5"
25 967 03.07.2012 Zrušení usnesení č. 24/921/2012 ze dne 19. 6. 2012 - Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2012 a ostatní zdaňované činnosti pro rok 2012
25 968 03.07.2012 Výběr dodavatelů na opravy objektů - výsledky výběru
25 969 03.07.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 - Oprava ZTI pavilon S (část)"
25 970 03.07.2012 Návrh na organizační změnu ÚMČ Praha 5, změna celkového počtu zaměstnanců ÚMČ Praha 5