Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady dne 24.07.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
27 1052 26.07.2012 Výběr dodavatele na zajištění výkonu technické správy Aquaparku Barrandov - výsledek výběru
27 1053 26.07.2012 Vrácení žádosti o svěření pozemků v k. ú. Jinonice
27 1054 26.07.2012 Uplatnění reklamačních závad dle smlouvy o dílo na výstavbu venkovního bazénu Sportovního centra Barrandov
27 1055 26.07.2012 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy - Jan Písecký, nájemce sportovního areálu V Stráni 485/11, Praha 5
27 1056 26.07.2012 Poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty u splátkových dohod uzavíraných formou notářského zápisu
27 1057 26.07.2012 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
27 1058 26.07.2012 Žádost o souhlas s podnájmem bytu
27 1059 26.07.2012 Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy
27 1060 26.07.2012 Žádosti o pronájem obecního bytu na základě soudního rozhodnutí
27 1061 26.07.2012 Žádost o vyjmutí sklepa z nájemní smlouvy k bytu
27 1062 26.07.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
27 1063 26.07.2012 Žádosti o přechod nájmu bytu projednané na zasedání BK dne 28. 6. 2012
27 1064 26.07.2012 Žádosti o přechod nájmu bytu
27 1065 26.07.2012 Oznámení o prodeji části podniku na základě Smlouvy o prodeji části podniku mezi Janem Kohoutem a Tomášem Spálenkou, NP Plzeňská 129a/948, k. ú. Košíře, Praha 5
27 1066 26.07.2012 Revokace usnesení č. 26/1044/2012 ze dne 10. 7. 2012; výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Tréglova 780 - Dílčí oprava ZTI včetně výměny elektrických bojlerů"
27 1067 26.07.2012 Revokace usnesení č. 16/637/2012 ze dne 2. 5. 2012
27 1068 26.07.2012 Přehled rozpočtových opatření
27 1069 26.07.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
27 1070 26.07.2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 939/16 a 942/118, k. ú. Hlubočepy
27 1071 26.07.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k. ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 59