Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

24. zasedání rady dne 19.06.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
24 909 21.06.2012 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
24 910 21.06.2012 Prodloužení platnosti Memoranda o smluvních vztazích mezi městskou částí Praha 5 a společností CENTRA a. s.
24 911 21.06.2012 Oprava číslování dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě 51/0/OSS/05 o pronájmu, správě a údržbě serveru pro potřeby aplikace NEMO ze dne 31. 10. 2005 se nahrazuje nadpisem Dodatek č. 2
24 912 21.06.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 298/168 v k. ú. Motol o výměře 125 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy
24 913 21.06.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků od ČD, a. s.
24 914 21.06.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést stavbu na dotčený pozemek parc. č. 5043/8, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ P5 pro komunikační přípojku společnosti Dial Telecom, a. s.
24 915 21.06.2012 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající společnosti Národní Academie Barrandov o. p. s., zastoupené Michalem Kabele, na adrese Praha 5 - Hlubočepy, Krškova 807/21, PSČ 152 00
24 916 21.06.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
24 917 21.06.2012 Žádost o stanovisko k prodeji podílu 8/128 pozemků vše v k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
24 918 21.06.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 467/1, k. ú. Radlice z vlastnictví hl. m. Prahy
24 919 21.06.2012 Jednací řád a statuty komisí Rady MČ Praha 5
24 920 21.06.2012 Přehled rozpočtových opatření
24 921 21.06.2012 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2012 a ostatní zdaňované činnosti pro rok 2012
24 922 21.06.2012 Záštita nad koncertem v rámci Svatováclavských slavností 2012 v kostele sv. Václava na Smíchově
24 923 21.06.2012 Návrh na vyřazení nákladů za nerealizované studie a projektové dokumentace z inventurního seznamu účtu 042/00 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
24 924 21.06.2012 Návrh na uzavření smlouvy o dílo - ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 - elektroinstalace, výměna dlažby na chodbách, oprava suterénu
24 925 21.06.2012 Zpráva z akce "Den zdraví"
24 926 21.06.2012 Sportovní den Prahy 5 "O pohár MČ Praha 5" pro žáky základních škol Prahy 5
24 927 21.06.2012 Dny evropského dědictví 2012 (EHD 2012) - program
24 928 21.06.2012 Záštita zastupitelky Mgr. Martiny Atlasové nad výstavou "Architektura partnerského města Budapešť Újbuda"
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 42