Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady dne 20.03.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
10 337 22.03.2012 Poskytnutí příspěvku Obvodní hospodářské komoře v Praze 5 pro rok 2012 ve výši 1. 200 tis. Kč
10 338 22.03.2012 Záštita radního MČ Praha 5 Michala Šestáka nad sportovní akcí "Plavecko-běžecký pohár"
10 339 22.03.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 303 Musílkova č. o. 3, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
10 340 22.03.2012 Návrh odpovědi na petici ve věci dopravní obslužnosti oblasti Šmukýřka
10 341 22.03.2012 Vltavská 26, realizace záměru prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k. ú. Smíchov
10 342 22.03.2012 Záštita starosty nad VI. ročníkem Královského průvodu z Prahy na Karlštejn a poskytnutí finančního příspěvku
10 343 22.03.2012 Zpráva o stížnostech občanů vyřízených Úřadem MČ Praha 5, plnění plánu kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami Úřadu MČ Praha 5 a činnosti oddělení kontroly a vnitřního auditu v roce 2011
10 344 22.03.2012 Zamítnutí žádosti o svěření pozemků v k. ú. Smíchov
10 345 22.03.2012 Majetkoprávní vypořádání k pozemku parc. č. 1345/31 k. ú. Hlubočepy formou prodeje za sníženou kupní cenu
10 346 22.03.2012 Souhrnná zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 5, státního podniku v likvidaci
10 347 22.03.2012 Zakončení projektu Farmářské trhy na Praze 5
10 348 22.03.2012 Aktuální stav projektu "Ekologické zátěže na území MČ Praha 5"
10 349 22.03.2012 Zpráva ze služební cesty do Berlína - Neuköllnu
10 350 22.03.2012 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Okrouhlík, spol. s r. o., a Davidem Šestákem, na podnájem NP umístěných v budově č. p 2765, Na Hřebenkách 3, Praha 5
10 351 22.03.2012 Pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov - Návrh na podání výpovědi nájemní smlouvy s firmou ARBES GASTRO, s. r. o.
10 352 22.03.2012 Záměr pronájmu NP č. A201 a A 205 o celkové výměře 36,2 m2, umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, pro společnost Diabetes s. r. o., zastoupenou MUDr. Marcelou Szabó
10 353 22.03.2012 Žádost o prodloužení podnájemní smlouvy na jedno parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy
10 354 22.03.2012 Žádost společnosti Neuron online, s. r. o. o souhlas s umístěním a provozováním vnitřního komunikačního vedení metropolitní sítě Neuron v nemovitosti č. p. 299, Pod Kavalírkou 6, Praha 5 a v objektu poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
10 355 22.03.2012 Pronájem volných parkovacích stání ve vnitrobloku Janáčkovo nábř. 43/476 -parc. č. 215-216 a Janáčkovo nábř. 45/474 - parc. č. 214, vše k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru č. 6/2012 - dle usn. RMČ č. 3/93/2012 z 30. 1. 2012
10 356 22.03.2012 Žádost S. Kozákové a J. Přibylové, nájemců NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, o změnu NS ze dne 20. 11. 1996, ve znění Dodatku č. 1.- 6., a to v označení nájemce
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 59