Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady dne 13.03.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 280 15.03.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
9 281 15.03.2012 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
9 282 15.03.2012 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
9 283 15.03.2012 Zřízení účelového bankovního účtu
9 284 15.03.2012 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha - Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti ÚMČ Praha 5 za účelem konání akce " farní odpoledne" dne 24. 11. 2012 od 14:00 hod do 19:30 hod
9 285 15.03.2012 Předkupní právo - nabídka k odkoupení id. 129/216 pozemků při ul. Podbělohorská k. ú. Smíchov
9 286 15.03.2012 Prodej domů jako celek dle Zásad pro prodej domů MČ Praha 5, schválených ZMČ 9/8/2011 dne 26. 7. 2011 - vzor závazné nabídky, společného vyjádření a kupní smlouvy na odkoupení nemovitostí
9 287 15.03.2012 Návrh definitivního názvu nově budované stanice metra na trase V. A - Nemocnice Motol
9 288 15.03.2012 Žádosti o zrušení výpovědí z nájmu bytů
9 289 15.03.2012 Žádosti o slevu ze základního nájemného
9 290 15.03.2012 Žádost o přechod nájmu bytu a žádost o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
9 291 15.03.2012 Žádost o sloučení bytů
9 292 15.03.2012 Žádosti nájemců bytů o poskytnutí slev ze základního nájemného
9 293 15.03.2012 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru
9 294 15.03.2012 Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Högerova 686,687 - Praha 5 o pronájem části pozemku parc. č. 942/56, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem zateplení štítových stěn domu + revitalizace lodžií
9 295 15.03.2012 Přehled rozpočtových opatření
9 296 15.03.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést stavbu na dotčený pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro zřízení nové vodovodní přípojky
9 297 15.03.2012 Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Renoirova 623 - Praha 5 o pronájem části pozemku parc. č. 1020/120, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem revitalizace lodžií
9 298 15.03.2012 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice ve vlastnictví MČ Praha 5 pro výstavbu samoobslužné myčky automobilů
9 299 15.03.2012 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1484/80,1484/81, 1484/82, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 - "Viladomy na Farkáně"
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 57